strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2017-03-07 14:38 / 7090   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
Fundacja "ORLEN - DAR SERCA" po raz VI szuka Mistrzów Chemii

Program realizowany jest we współpracy z Liceum Akademickim przy Zespole Szkół UMK w Toruniu oraz Technikum działającym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.
Stypendystami programu „Mistrzowie CHEMII” mają szansę zostać uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają na swoim koncie pierwsze sukcesy w dziedzinie chemii i angażują się w działalność społeczną. W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką. Ogólnopolska rekrutacja do programu odbywać się będzie dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza on-line, który na początku kwietnia pojawi się na stronie www.orlendarserca.pl w zakładce Nasza działalność -> Programy stypendialne.

Absolwenci programu, którzy zdecydują sie kontynuować swoją przygodę z chemią na studiach, będą mieli szansę otrzymać stypendium naukowe oraz minigrant na badania. 

Więcej informacji:

Iwona Tandecka
Prezes Zarządu 
Fundacja ORLEN – DAR SERCA
ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa
tel. +48 22 778 08 50 | GSM +48 601 361 036

© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl