strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2017-04-11 08:38 / 7180   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
Rekrutacja do XV edycji programu Klasa

Fundacja BGŻ BNP Paribas prowadzi rekrutację do XV edycji programu Klasa. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.fundacja.bgzbnpparibas.pl. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2017 r.
„Klasa” to 4-letnie stypendium obejmujące 3 – letnie wsparcie finansowe w trakcie nauki w jednym z 5 renomowanych liceów w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie oraz stypendium na I roku studiów. W ramach stypendium każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz pełne wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
Fundacja BGŻ BNP Paribas daje szansę na rozwój młodych talentów.

W przypadku pytań, więcej informacji udziela:
Zespół Fundacji BGŻ BNP Paribas 

ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa, Polska
tel. +48 22 56 21 901
www.fundacja.bgzbnpparibas.pl
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl