strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2017-11-08 11:20 / 7646   M. Bazelakważna informacja dla rodziców i uczniów
Stypendia Prezesa Rady Ministrów - PILNE

Bydgoszcz, 8 listopada 2017 r.

ZFK.3122.14.1.2017.SD

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana I transza Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017/2018 (na wskazany rachunek zostanie przekazana również II transza stypendium).

 

Wypełniony i podpisany przez osoby reprezentujące szkołę załącznik nr 2 prosimy przesłać listownie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 r. na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem „Stypendium PRM – wypłata”.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

 

Załączniki:

  1. lista stypendystów
  2. tabela z danymi stypendysty i szkoły.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl