strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2018-10-17 10:01 / 8378   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendia Prezesa Rady Ministrów PRZYZNANE

Uprzejmie informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkim wskazanym kandydatom, zostały przyznane stypendia. 

 

Stypendia dla osób, które zostały zgłoszone już po terminie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostaną wypłacone w całości przy okazji uruchomienia 2 raty stypendium w roku 2019.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl