strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2020-05-29 15:21 / 9553   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XIII edycję programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu.

 

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2020 r. na poznańskiej uczelni.

 

Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2020 r.


Mimo szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i nieorganizowaniem w 2020 r. centralnych etapów olimpiad, zasady miejskiego programu pozostają niezmienione (o stypendium mogą ubiegać się finaliści olimpiad, a także laureaci z lat ubiegłych). Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mogą składać laureaci i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są jeden rok akademicki - od października do czerwca. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł "Stypendysty Miasta Poznania". Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorami marki "Akademicki Poznań".

 

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie www.poznan.pl/studia

 

Bezpośredni link do strony programu stypendialnego:

https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl