strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2021-04-16 14:32 / 10128   A. Herbut-Giżyńska informacje ogólne
Zaproszenie do udziału w konkursach z dziedziny fotografii i filmu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  • XXX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu Katar’2021– FOTOGRAFIA
  • XXX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu Katar’2021 – FILM

Udział w konkursach jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu Katar’2021 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość artystyczną. Tematem przewodnim jest hasło: Science fiction w roku Stanisława Lema. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 20 maja 2021 r. kompletnego zgłoszenia dostępnego na stronie woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie fotografii. Szczegółowe informacje dotyczące terminu zgłoszenia, wymagań dotyczące fotografii, nagród i inne, znajdują się pod adresem: https://woak.torun.pl/event/katar-fotografia-2021/

 

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu Katar’2021 w dziedzinie filmu są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do 10 września 2021 r. kompletnego zgłoszenia dostępnego na stronie woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie filmu. Szczegółowe informacje dotyczące terminu zgłoszenia, wymagań dotyczące fotografii, nagród i inne, znajdują się pod adresem: https://woak.torun.pl/event/katar-film-2021/
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl