strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2022-05-02 10:45 / 10826   A. Borysiak dla rodziców i uczniów
Próbny test 8-klasisty z Gigantami Edukacji

Próbny test 8-klasisty z Gigantami Edukacji

Już 25 maja tegoroczni 8-klasiści zasiądą do egzaminu z matematyki. Dla wielu uczniów wynik z egzaminu właśnie z tego przedmiotu zadecyduje o przepustce do wybranego liceum czy prestiżowego technikum. Na utrwalenie materiału zostało już niewiele czasu, jednak wraz z Gigantami Edukacji tuż przed testem uczniowie mają możliwość rozwiązania przykładowych arkuszy wraz z trenerem matematyki.

Rejestracja

11 maja 2022 roku, na równe 2 tygodnie przed egzaminem z matematyki, 8-klasiści mają okazję sprawdzić swoją wiedzę i powtórzyć materiał podczas próbnego egzaminu online. Bezpłatna rejestracja na webinar możliwa jest na stronie Gigantów Edukacji. Rejestracja jest niezbędna do otrzymania linku do transmisji.

O teście

Próbny test 8-klasisty odbędzie się 11 maja na kanale YouTube Gigantów Edukacji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zwłaszcza młodzież z ostatnich klas szkoły podstawowej, a także uczniów klas 7, którym do tego ważnego egzaminu pozostał tylko rok.

Podczas bezpłatnej transmisji na żywo, trener matematyki omówi i rozwiąże arkusz matematyczny przygotowany przez egzaminatora CKE. W arkuszu znajdą się zadania, z działów, które mają obowiązywać podczas właściwego egzaminu.

Każdy z uczestników wydarzenia, na wskazany przy rejestracji adres, otrzyma przed testem arkusz, aby mógł wcześniej zapoznać się z zadaniami, spróbować rozwiązać je samodzielnie i następnie wraz z trenerem sprawdzić poprawność rozwiązanych zadań oraz ich objaśnienia. Po teście uczniowie otrzymają Certyfikat Uczestnictwa.

Jakie zagadnienia obowiązują na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022?

Wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z matematyki w roku 2022 zostały okrojone w stosunku do tych z lat poprzednich. Wciąż jednak nadal są obszerne i mają całościowo sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie nauki w szkole podstawowej. Według przygotowanego przez CKE informatora egzaminacyjnego, działy i zagadnienia, które będą obowiązywać w tym roku to:

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,
 • działania na liczbach naturalnych,
 • liczby całkowite,
 • ułamki zwykłe i dziesiętne,
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • obliczenia praktyczne (np. jednostki długości i masy, długości odcinka, droga przy danej prędkości),
 • potęgi o podstawach wymiernych,
 • pierwiastki,
 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i wieloma zmiennymi,
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych,
 • sumy algebraiczne i działania na nich,
 • obliczenia procentowe,
 • równania z jedną niewiadomą,
 • proporcjonalność prosta,
 • proste, odcinki, kąty,
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,
 • wielokąty (rozpoznawanie, obliczanie obwodu, pola, miar kątów),
 • oś liczbowa,
 • geometria przestrzenna,
 • podstawy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,
 • odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

Próbny test będzie jednak okazją nie tylko do tego, aby powtórzyć zakres materiału, który jest wymagany podczas egzaminu, ale jest to też szansa na trening innych umiejętności, które są niezbędne, aby rozwiązać zadania. Chodzi tu przede wszystkim o takie zdolności jak: odpowiednie zarządzanie czasemuważne interpretowanie treści zadania oraz właściwą argumentację wskazywanych wyników.

 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl