strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2018-12-06 11:18 / 8542   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelni nadano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka.

 

Celem utworzenia studiów I stopnia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki  na kierunku penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. 


Kandydat do szkoły musi przejść rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie i psychologiczne oraz testy sprawnościowe i przedłożyć  zaświadczenie o niekaralności. W czasie trwania studiów uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie – jego wysokość uzależniona jest od roku studiów. Wybierając kierunek Penitencjarystyka w WSKiP, należy pamiętać, że studenci są skoszarowani. Kończąc studia I stopnia kierunek Penitencjarystyka  absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata, a także poświadczenie ukończenia szkolenia chorążego.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl