strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2019-11-28 12:21 / 9164   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
IV Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców

Fundacja "Rodzice Szkole" serdecznie zaprasza członków rad rodziców, dyrektorów, rodziców i pracowników sektora edukacyjnego na IV Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców.

 

Termin: 7.12.2019 r.

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa ul.Wóycickiego 1/3, Aula Schumana

Organizatorzy: Fundacja „Rodzice Szkole”, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

Goście Honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Rektor UKSW

Uczestnicy: Przedstawiciele 250 – 300 Rad Rodziców z całego kraju, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów terytorialnych

 

Cele konferencji:

 1. Podsumowanie programu „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju”, realizowanego przez Fundację „RodziceSzkole” w ramach dwóch wzajemnie uzupełniających się projektów:
  • „Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
  • „Akademia Finansów Rad Rodziców” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 2. Przedstawienie trzech projektów nowelizacji prawa oświatowego, przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” i współpracujące z nią środowiska rodzicielskie, porządkujących całościowo sytuację rad rodziców i innych społecznych organówdziałających na terenie szkoły.
 3. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  • gospodarkę finansową rad rodziców
  • tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół
  • współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl