strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2020-03-04 08:50 / 9289   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Ogólnopolski konkurs upowszechniający zasady savoir-vivre'u "Od ignoranta do eleganta"

Ogólnopolski konkurs upowszechniający zasady savoir-vivre’u  „Od ignoranta do eleganta”

 

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu upowszechniającego zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta” jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Konkurs ma na celu:

  • wyłonienie uczniów, którzy najlepiej opanowali zasady savoir-vivre’u; 
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania nowych technologii do promowania kultury osobistej; 
  • promowanie wśród młodzieży zasad dobrego wychowania obowiązujących w Polsce, Europie i krajach pozaeuropejskich;
  • kształtowanie kultury osobistej i kultury języka; 
  • kształtowanie szacunku wobec innych ludzi; 
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupach. 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie trzyosobowe zespoły.

 

Etap I - nadsyłanie filmów i wymaganych dokumentów – do 8 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Etap II - finał – 10 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać pocztą na adres:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów (koniecznie z dopiskiem na kopercie: KONKURS „OD IGNORANTA DO ELEGANTA”)

 

W załącznikach: Regulamin konkursu, Karta zgłoszeniowa, Zgoda na udział w  konkursie.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl