strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2020-02-18 08:31 / 9325   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
XII edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

XII edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Organizatorzy Konkursu - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu - zapraszają uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa do wzięcia udziału w kolejnej dwunastej już edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię”.

Główną ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej i zarażenie młodych ludzi jej największą pasją: dokumentowaniem historii, przede wszystkim dziejów lokalnych, na podstawie wspomnień świadków,  a także zdjęć i pamiątek z domowych archiwów, jak również popularyzowanie regionalnej edukacji historycznej
i obywatelskiej. 

 

Ponadto celami konkursu są:

 • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią małej ojczyzny, regionu
  i Polski,
 • kształtowanie patriotycznych postaw,
 • zachęcenie nauczycieli i wychowawców do krzewienia wiedzy o historii regionu,
 • kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich,
 • wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości,
 • wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,
 • promocja województwa kujawsko-pomorskiego.

W tym roku Regulamin Konkursu został poszerzony o dwie nowe kategorie:

 • „Oblicza codzienności” oraz 
 • „Powrót Pomorza do Macierzy”, w związku z odbywającymi się przez cały 2020 rok w województwie kujawsko-pomorskim obchodami stulecia powrotu Pomorza do macierzy.

 

Uczniowie powinni przesłać organizatorowi indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, opracowane na jeden z pięciu tematów: „O ludziach”, „O wydarzeniach”, „Album rodzinny”, „Oblicza codzienności” lub „Powrót Pomorza do Macierzy”.

 

Nadesłane prace będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Prace mogą przedstawiać losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, zwłaszcza naszego regionu. 

 

Ponadto prace w kategorii „Oblicza codzienności” powinny zawierać treści związane
z osobami, środowiskami i wydarzeniami na tle życia codziennego – zawodowego, aktywności społecznej i politycznej. Mogą to być biografie urzędników, działaczy społecznych, politycznych, księży, rzemieślników, nauczycieli, żołnierzy itp. Prace dotyczyć mogą także rozmaitych środowisk, stowarzyszeń, organizacji, parafii itp.

Dla laureatów konkursu w obu kategoriach przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe: za zajęcie pierwszego miejsca – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł.

Szkoły, których uczniowie zwyciężyli w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów autorów zwycięskich prac w obu kategoriach.

Ponadto laureaci i wyróżnieni w Konkursie im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię” mogą ubiegać się stypendium w ramach projektu „Humaniści
na start!”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPO WK-P na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania prac mija 12 kwietnia 2020 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 10 maja 2020 r.

 

Prace należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię”

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do Punktu Informacyjno-Podawczego przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji, tel: 883 359 302 lub 883 353 678.

 

W załącznikach: Regulamin Konkursu, Karta zgłoszenia, Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl