strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2021-01-26 14:17 / 9947   A. Herbut-Giżyńska dla rodziców i uczniów
VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück” jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Podstawę do jego ogłoszenia stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Celem Konkursu jest:

- popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück;

- zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń;

- uczenie świadomego odbioru kultury;

- zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą a życiem kraju i narodu;

- propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny;

- kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego języka oraz kulturę słowa;

- promowanie utalentowanej młodzieży;

- wymiana doświadczeń nauczycieli oraz uczniów z różnych regionów kraju.

 

W bieżącym roku szkolnym, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, organizatorzy konkursu zdecydowali się przenieść zmagania uczestników do świata wirtualnego.

W związku z tym, zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie dwóch nagrań: jednego prezentującego recytację wybranego utworu poetyckiego oraz drugiego z fragmentem prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück (bibliografia w załączeniu).

 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 7 marca 2021 r. przez koordynatorów z właściwych terytorialnie Oddziałów i Delegatur IPN (lista w załączeniu), na podstawie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (formularz w załączeniu).

 

W terminie do 21 marca 2021 r. uczestnicy będą musieli przesłać przygotowane przez siebie nagrania. Etap przesłuchań półfinałowych zakończy się 9 kwietnia br. Ogólnopolska Komisja Konkursowa przesłucha nagrania wyłonionych finalistów i przyzna I, II i III miejsce w dwóch kategoriach: proza i poezja.

Ogłoszenie wyników odbędzie się do 23 kwietnia br. za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu (w załączeniu).

 

Więcej informacji na stronach internetowych konkursu:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/w-kregu-poezji-i-prozy

https://www.facebook.com/w-kregupoezjiiprozy
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl