strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Wychowanie przedszkolne

2014-03-12 10:12 / 4378   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Konkurs Ministra Edukacji Narodowej "Mam 6 Lat" - Wyniki Etapu Wojewódzkiego

11.03.2014 r. odbyła się  w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Wojewódzka Gala  III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”, skierowanego  do Rad  Rodziców przedszkoli i szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.

 

Organizowany już po raz trzeci konkurs Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” ma na celu promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

 

Konkurs składał się z trzech modułów:


 1. Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły – jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne.
 2. Sześciolatek w przyjaznej szkole – jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do I klasy z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia.
 3. Mam 6 lat i jestem aktywny – praca prezentująca umiejętności jakie sześciolatek zdobył w I klasie z uwzględnieniem zajęć ruchowych dla dzieci, a także aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Organizatorem i gospodarzem Gali w Bydgoszczy  była pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty. W uroczystości wzięli udział m. in.: przedstawiciele organów prowadzących, członkowie Kapituły powołanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, która oceniała projekty konkursowe, dyrektorzy szkół i przedszkoli biorących udział w konkursie, uczniowie oraz media.

 

Zebranych gości powitał pan Tadeusz Dąbrowski dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, następnie głos zabrała pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty, która podziękowała wszystkim osobom za przesłane prace oraz zaangażowanie w działania związane z obniżeniem wieku szkolnego a także odczytała list Ministra Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

 

Podsumowanie wyników konkursu oraz pracę Kapituły przedstawiła jej przewodnicząca pani Barbara Szczepkowska st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

W województwie kujawsko-pomorskim do konkursu „Mam 6 lat” przystąpiło 7 Rad Rodziców szkół podstawowych, 7  Rad Rodziców przedszkoli oraz 65 uczniów (prace indywidualne).

 

Oto wyniki konkursu:


KATEGORIA RADA  RODZICÓW  PRZEDSZKOLA

 • I miejsce – Przedszkole Publiczne nr 36 we Włocławku (prezentacja multimedialna)
 • II miejsce – Przedszkole nr 70 STOKROTKA w Bydgoszczy (prezentacja multimedialna)
 • III miejsce – Przedszkole Samorządowe nr 3 w Kruszwicy (prezentacja multimedialna)

KATEGORIA RADA  RODZICÓW  SZKOŁY

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy (prezentacja multimedialna)
 • II miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 10 we  Włocławku  (czasopismo „Wykrzyknik”)
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w  Radzyniu (prezentacja multimedialna)

KATEGORIA UCZNIOWIE 

 • I miejsce – kl. Ia i IIb, Szkoła Podstawowa w  Radzyniu (praca przestrzenna)
 • II miejsce – Weronika Boguś, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciechocinku (prezentacja multimedialna)
 • III miejsce – Lena Krause, Szkoła Podstawowa  Książki (album)

Dyplomy, nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursu wręczyła Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska, Z-ca Prezydenta Miasta  Włocławka pani Wanda Muszalik oraz pani Arleta Drozdowicz przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 

Uroczystość uatrakcyjniły występy artystyczne dzieci -  uczestników przeglądu Małych Form Scenicznych „Przyroda na wagę złota” z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”, „Muminki” oraz Przedszkola nr 16 w Bydgoszczy.

 

W końcowej części spotkania laureaci konkursu, którzy uzyskali nagrody w poszczególnych kategoriach tematycznych zaprezentowali nagrodzone prace. W swoich wypowiedziach podkreślali, że szczególnie cenne w ich przedsięwzięciach było to, że angażowały całą społeczność szkolną lub przedszkolną oraz partnerów ze środowiska lokalnego, dzięki czemu wzrosła świadomość potrzeby edukacji szkolnej sześciolatków. Uczestnicy Gali mogli obejrzeć wystawę nadesłanych prac konkursowych.

 

Laureaci otrzymali również nadesłane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tablice z logo konkursu Podsumowując spotkanie Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pan Tadeusz Dąbrowski,  podziękował laureatom i wszystkim uczestnikom Gali. 

 

Uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu odbędzie się w Warszawie (maj 2014 r.) 

© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl