strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

dla nauczycieli Seminarium „Wychowanie w szkole - klasie szkolnej - perspektywa personalistyczna”
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL organizuje w II semestrze 2022 roku cykliczne seminarium wymiany doświadczeń pedagogicznych o zasięgu krajowym, a w sytuacji zwiększonego zainteresowania również z udziałem osób z innych krajów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-02-22 14:01 / 10685    A. Nicpoń

dla nauczycieli Podsumowanie projektu "Kampania Kolejowe ABC"- zaproszenie do udziału w konferencji
Urząd Transportu Kolejowego zaprasza dyrektorów placówek edukacyjnych oraz nauczycieli do udziału w konferencji zamykającej pierwszą edycję projektu "Kampania Kolejowe ABC".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-12-10 11:08 / 10577    A. Nicpoń

dla nauczycieli Zaproszenie na bezpłatne webinaria dla nauczycieli "Niezbędnik filmowy w praktyce szkolnej"
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski na bezpłatne webinaria "Niezbędnik filmowy w praktyce szkolnej", które odbędą się w grudniu na platformie Zoom. Link do webinarium zostanie wysłany mailowo do wszystkich zarejestrowanych osób.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-02 09:25 / 10557    A. Nicpoń

dla nauczycieli Bezpłatne szkolenie „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym”. ważna informacja
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, doskonalących warsztat doradztwa metodycznego w zakresie doboru optymalnych metod, form, narzędzi TIK i środków dydaktycznych podczas zdalnego nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu pracy nauczycieli języków obcych.
Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w trybie blended learning w terminie 3-12 grudnia 2021 r.
Rejestracja i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-01 14:12 / 10558    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli Szkolenie "Edukacja ekologiczna, odpowiedzialność za środowisko naturalne- aktywności szkolne"
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, zaprasza kadrę zarządzającą szkół, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniu "Edukacja ekologiczna, odpowiedzialność za środowisko naturalne- aktywności szkolne".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-11-22 08:08 / 10519    A. Nicpoń

dla nauczycieli Bezpłatne studia podyplomowe dokształcające dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza wszystkich czynnych nauczycieli do skorzystania z oferty bezpłatnych studiów podyplomowych dokształcających dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej - 120 godzin, 2 semestry.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-22 08:08 / 10520    A. Nicpoń

dla nauczycieli Warsztaty on-line „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zaprasza pedagogów do udziału w warsztatach on-line w dniu 26 listopada 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-10 11:08 / 10495    W. Guziński

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym"
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem Gości Zagranicznych: "Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-11-04 14:03 / 10483    A. Nicpoń

dla nauczycieli Jakie czynniki mają wpływ na sukces edukacyjny uczniów? - konferencja
Celem spotkania było wskazanie przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów, które przekładają się na niskie wyniki województwa kujawsko-pomorskiego na egzaminach ósmoklasisty oraz przedstawienie systemowego, opartego na wiedzy naukowej, narzędzia do wprowadzenia zmian w szkole – ten aspekt omówiła p. dr Violetta Junik z Zakładu Dydaktyki na Wydziale Pedagogiki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-11-02 11:56 / 10475    K. Zaremba

dla nauczycieli "Wolność religijna w edukacji" - warsztaty
Laboratorium Wolności Religijnej serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli do udziału w warsztatach "Wolność religijna w edukacji".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-27 13:52 / 10462    E. Podgórska


<<< nowsze informacje     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl