strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

dla nauczycieli Zaproszenie na panel dyskusyjny dla dyrektorów szkół do których uczęszczają dzieci mieszkające w Ośrodkach dla Cudzoziemców
Fundacja EMIC zaprasza dyrektorów szkół podstawowych do wzięcia udziału w serii 3 spotkań on-line dotyczących sytuacji szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci mieszkające w Ośrodkach dla Cudzoziemców. Zamysłem spotkań jest sieciowane placówek, wymiana doświadczeń, wyzwań oraz sukcesów. Efektem prac będzie wypracowanie rekomendacji dot. współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów mających wpływ na organizację i jakość kształcenia dzieci z doświadczeniem uchodźczym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-08-18 13:13 / 10957    A. Nicpoń

dla nauczycieli Zaproszenie na konferencję "Doomed to repaet? Challenges of teaching 20th-century history"
Instytut Pileckiego organizuje w dniach 2-3 sierpnia 2022 r. międzynarodową konferencję "Doomed to repaet? Challenges of teaching 20th-century history" adresowaną do nauczycieli szkolnych oraz edukatorów pracujących w muzeach i miejscach pamięci.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-07-14 12:00 / 10936    W. Guziński

dla nauczycieli Konferencja „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie zaprasza przedstawicieli szkół podstawowych, nauczycieli, specjalistów szkolnych do udziału w Konferencji „Edukacja wobec współczesnych wyzwań”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-22 14:51 / 10917    A. Nicpoń

dla nauczycieli Rekrutacja do Szkoły Letniej dla historyków
Kolegium Europy Wschodniej w ramach międzynarodowego programu Confronting Memories organizuje Szkołę Letnią dla nauczycieli, edukatorów i metodyków historii w Łodzi w dniach 17-21 sierpnia 2022 roku, aby wspólnie pracować nad przewodnikiem metodycznym dotyczącym wykorzystania miejsc pamięci po II wojny światowej w edukacji historycznej. Kolegium poszukuje 4 aktywnych i zmotywowanych nauczycieli historii z Polski z doświadczeniem w wykorzystywaniu miejsc pamięci na lekcjach historii, przygotowywaniu uczniów do wizyt i komunikatywną znajomością języka angielskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-13 13:00 / 10902    A. Borysiak

dla nauczycieli Egzamin maturalny 2023 - szkolenie ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nt. Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023. Szkolenie odbędzie się w dniach: 10-30 czerwca 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-13 09:39 / 10901    B. Błaszczyk

dla nauczycieli Konferencja „Historia i teraźniejszość”
W związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2022/2023 przedmiotu historia i teraźniejszość, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie do wzięcia udziału w konferencji, organizowanej 14 czerwca 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Warszawa, ul. Rakowiecka 37).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-06-09 09:52 / 10896    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Zaproszenie na bezpłatną konferencję dla nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie
W związku z wprowadzeniem od roku szkolnego 2022/2023 przedmiotu historia i teraźniejszość Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie do wzięcia udziału w bezpłatnej plenerowej konferencji nt Historia i teraźniejszość.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-06-06 14:11 / 10889    W. Guziński

dla nauczycieli Konferencja - Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy
Konferencja hybrydowa Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Koła Psychologów Diagnostów przy OK PTP oraz Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-03 14:47 / 10884    E. Podgórska

dla nauczycieli Profilaktyka Połączeń - Ogólnopolska Konferencja Profilaktyki i Zdrowia Psychicznego Młodzieży
Konferencja - dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-05-31 08:40 / 10877    E. Podgórska

dla nauczycieli Kongres Edukacji Geograficznej "Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce, dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość"
Polskie Towarzystwo Geograficzne Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Geograficznej, który odbędzie się w Łodzi w dniach 14-16 października 2022 r. Adresatami Kongresu są nauczyciele geografii wszystkich typów szkół oraz geografowie - pracownicy uniwersytetów i innych ośrodków naukowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-05-16 14:39 / 10856    I. Andrzejewska


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl