strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

dla nauczycieli „Skuteczna pomoc dziecku z autyzmem – diagnoza, terapia i badania naukowe” – zaproszenie na sympozjum naukowe
Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka zaprasza do udziału w XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. „Skuteczna pomoc dziecku z autyzmem – diagnoza, terapia i badania naukowe”, które odbędzie się w formie on-line w dniu 25 marca 2022 r. w godzinach od 15:00 do 19:30.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-03-11 14:37 / 10731    B. Błaszczyk

dla nauczycieli Konferencja "Izolacja społeczna jako katalizator cierpienia – pokłosie pandemii’’
Konferencja stanowi kontynuację prowadzonego od 2016 roku cyklu (odbywającego się dotychczas pod nazwą „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”), który z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i kompetencji w dziedzinie psychoterapii. Towarzysząca od 2 lat sytuacja epidemiologiczna skłoniła wielu z nas do poszukiwania nowych form komunikacji za pośrednictwem dostępnych mediów społecznościowych jednocześnie uświadamiając fakt towarzyszącej nam technologizacji życia. Konferencja będzie transmitowana 26 marca 2022 r. o godz. 10.00 na kanale YouTube: https://www.youtube.com/c/VisSalutis
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-03-07 14:19 / 10709    A. Borysiak

dla nauczycieli Seminarium „Wychowanie w szkole - klasie szkolnej - perspektywa personalistyczna”
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki KUL organizuje w II semestrze 2022 roku cykliczne seminarium wymiany doświadczeń pedagogicznych o zasięgu krajowym, a w sytuacji zwiększonego zainteresowania również z udziałem osób z innych krajów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-02-22 14:01 / 10685    A. Nicpoń

dla nauczycieli Podsumowanie projektu "Kampania Kolejowe ABC"- zaproszenie do udziału w konferencji
Urząd Transportu Kolejowego zaprasza dyrektorów placówek edukacyjnych oraz nauczycieli do udziału w konferencji zamykającej pierwszą edycję projektu "Kampania Kolejowe ABC".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-12-10 11:08 / 10577    A. Nicpoń

dla nauczycieli Zaproszenie na bezpłatne webinaria dla nauczycieli "Niezbędnik filmowy w praktyce szkolnej"
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski na bezpłatne webinaria "Niezbędnik filmowy w praktyce szkolnej", które odbędą się w grudniu na platformie Zoom. Link do webinarium zostanie wysłany mailowo do wszystkich zarejestrowanych osób.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-02 09:25 / 10557    A. Nicpoń

dla nauczycieli Bezpłatne szkolenie „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym”. ważna informacja
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, doskonalących warsztat doradztwa metodycznego w zakresie doboru optymalnych metod, form, narzędzi TIK i środków dydaktycznych podczas zdalnego nauczania języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zainteresowanych doskonaleniem swojego warsztatu pracy nauczycieli języków obcych.
Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w trybie blended learning w terminie 3-12 grudnia 2021 r.
Rejestracja i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-01 14:12 / 10558    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli Szkolenie "Edukacja ekologiczna, odpowiedzialność za środowisko naturalne- aktywności szkolne"
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, zaprasza kadrę zarządzającą szkół, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniu "Edukacja ekologiczna, odpowiedzialność za środowisko naturalne- aktywności szkolne".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-11-22 08:08 / 10519    A. Nicpoń

dla nauczycieli Bezpłatne studia podyplomowe dokształcające dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza wszystkich czynnych nauczycieli do skorzystania z oferty bezpłatnych studiów podyplomowych dokształcających dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej - 120 godzin, 2 semestry.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-22 08:08 / 10520    A. Nicpoń

dla nauczycieli Warsztaty on-line „Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej”
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zaprasza pedagogów do udziału w warsztatach on-line w dniu 26 listopada 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-10 11:08 / 10495    W. Guziński

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym"
Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem Gości Zagranicznych: "Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-11-04 14:03 / 10483    A. Nicpoń


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl