strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2022-10-14 08:38 / 11113   E. Podgórska dla nauczycieli
Przyszłość kwalifikacji w sektorze nowoczesne usługi biznesowe - konferencja

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oddział w Toruniu oraz Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego zapraszają na konferencję poświęconą przyszłości kwalifikacji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, Outsourcing IT, R&D).

Organizatorem konferencji jest Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe. Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NUB oraz odpowiedź na pytania, jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat i jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalnej a także w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),  Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ramach cyklu 16 wydarzeń wojewódzkich.

Termin: 25 października 2022 r.

Miejsce: Sala im. Bydgoskiego Marca 1981, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3-7, Bydgoszcz

Adresaci konferencji:

  • przedstawiciele organów prowadzących szkoły,
  • przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach marszałkowskich, urzędach miasta),
  • przedstawiciele oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, władze uczelni, opiekunowie kierunków),
  • przedstawiciele firm sektora NUB,
  • przedstawiciele instytucji rynku pracy,
  • przedstawiciele agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych.

Więcej informacji i zapisy

https://sektorowaradanub.pl/przyszlosc-kwalifikacji-w-sektorze-nub/konferencja-bydgoszcz-25-pazdziernika-2022/
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl