strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

dla nauczycieli Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2024-02-27 10:10 / 11979    I. Andrzejewska

dla nauczycieli Oferta nieodpłatnych lekcji, warsztatów i kursów z zakresu robotyki przemysłowej
Centrum Programowania Robotów Przemysłowych zaprasza szkoły do skorzystania z oferty nieodpłatnych lekcji pokazowych oraz warsztatów, kursów z programowania i obsługi robotów przemysłowych, a także z zajęć wspierających doradztwo zawodowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2024-01-30 13:39 / 11930    A. Wnorowski

dla nauczycieli "Rynek pracy dostępny dla wszystkich" - szkolenie
Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu dla nauczycieli "Rynek pracy dostępny dla wszystkich", realizowanym w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy, realizowane w latach 2023-2026, jest organizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Za życiem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-11-29 07:37 / 11854    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla nauczycieli Szkolenie e-learningowe nt. "Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie"
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie e-learningowe nt. "Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie". Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-12 14:14 / 11753    W. Guziński

dla nauczycieli Szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Dziecko z cukrzycą” – X edycja ważna informacja
Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenie będzie dostępne na kanale YouTube od 23 października do 13 listopada 2023 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-09 11:07 / 11742    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Wykaz publicznych placówek, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego...
Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, z uwzględnieniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-08-03 10:23 / 9367    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Informacja o projekcie "Accessible School for All" - "Szkoła dostępna dla wszystkich"
Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu "Accessible School for All" (ASA)
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-07-04 14:32 / 11614    A. Nicpoń

dla nauczycieli Ogólnopolski Konkurs „eduAKCJA medialna w szkole” - dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „eduAKCJA medialna w szkole” jest Centrum Edukacji Medialnej prowadzone przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach „Radio Kielce" S.A. z siedzibą w Kielcach, 25-317, ul. Radiowa 4. Konkurs to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w kreatywną realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy o mediach, jej promocja, wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym odbiorze treści w środkach masowego przekazu. Skierowany jest do pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Główny cel przyświecający organizatorowi to zintegrowanie powstałych w ramach konkursu projektów z programem nauczania różnych przedmiotów szkolnych. Zadaniem jest nie tylko stworzenie jakościowych koncepcji, ale przede wszystkim udokumentowane przeprowadzenie zajęć w placówce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-05-12 11:41 / 11525    S. Koniczyński

dla nauczycieli Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu edukacji włączającej
CKU- Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu edukacji włączającej realizowanych na zlecenie MEiN w ramach projektu POWER, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-02-27 09:31 / 11385    A. Nicpoń

dla nauczycieli Bezpłatny kurs „Jak pomóc uczniom opanować stres?” ważna informacja
Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w bezpłatnym kursie „Jak pomóc uczniom opanować stres?”. Stres, zwłaszcza przewlekły, obniża koncentrację, utrudnia zapamiętywanie i uczenie się. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, by samodzielnie rozwiązywać swoje problemy emocjonalne i dzięki temu uczyć się bez przeszkód.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-02-13 12:09 / 11349    A. Nicpoń


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl