strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

dla nauczycieli Realizacja bezpłatnego projektu "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"
Informujemy, że Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe", który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2022-09-14 11:48 / 10976    S. Koniczyński

dla nauczycieli Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim"
Projekt "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1419 osób (w tym 1135 K) z woj. kujawsko-pomorskiego stanowiących kadry oświaty, dzięki objęciu szkoleniami i doradztwem w zakresie edukacji włączającej 1576 (w tym 1260 K), osiągnięte w terminie do 31.08.2023 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-09-01 11:01 / 10973    A. Borysiak

dla nauczycieli Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów- nabór uzupełniający
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzi nabór uzupełniający na studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-15 11:01 / 10908    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów ważna informacja
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje o rozpoczęciu naboru na nieodpłatne (finansowane w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki) studia podyplomowe (dwusemestralne, kwiecień-grudzień 2022): Studia podyplomowe doskonalące dla nauczycieli w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-05-06 11:41 / 10835    B. Błaszczyk

dla nauczycieli Nieodpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli na UAM w Poznaniu
Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje o rozpoczęciu naboru na nieodpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-15 08:52 / 10787    M. Leciejewski

dla nauczycieli Bezpłatne studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów organizowane przez Wydział Pedagogiki UKW
W dniu 6 kwietnia 2022 r. Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczął nabór na bezpłatne studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-15 07:39 / 10774    M. Leciejewski

dla nauczycieli Kurs e-learningowy „Odkrywamy prawo humanitarne”
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem zaprasza do udziału w nowej formule kursu e-learningowego „Odkrywamy prawo humanitarne”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-02-23 12:45 / 10681    E. Podgórska

dla nauczycieli Projekt "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych..." ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizuje projekt pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków występowania COVlD-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. Nabór do projektu trwa do końca grudnia 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-09 10:44 / 10572    M. Babyszka

dla nauczycieli „Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wspieraniu rozwoju dziecka” webinar dla nauczycieli i terapeutów
Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku organizuje bezpłatny webinar dla nauczycieli i terapeutów dotyczący pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Na webinarze w dniu 1 grudnia o godz. 18:00 poruszone zostaną zagadnienia związane z rolą poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspieraniu rozwoju dziecka.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-25 12:02 / 10534    M. Babyszka

dla nauczycieli Stacjonarne seminarium programu eTwinning: Mój pierwszy projekt z Ambasadorem
Informujemy, że trwa nabór na stacjonarne seminarium programu eTwinning: Mój pierwszy projekt z Ambasadorem. Seminarium odbędzie się w Toruniu w dniach 26-27 listopada 2021 r. Program spotkania oraz formularz rejestracyjny na stronie konferencyjnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-11-08 09:35 / 10492    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl