strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-05-19 08:31 / 7246   A. Nicpońważna informacja dla nauczycieli
Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi i standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

województwa kujawsko-pomorskiego


Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej"

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z załączonym materiałem oraz dostarczenie kompletu dokumentów pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 300, z dopiskiem na kopercie „Nabór na koordynatorów".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do dnia 14 czerwca 2017 r.

W załączeniu:

1. Ogłoszenie dla kandydatów na koordynatorów

2. Wymagania wobec kandydatów na koordynatorów

3. Formularz zgłoszeniowy dla koordynatorów

4. Karta oceny koordynatorów

5. Deklaracja współpracy koordynatora

6. Oświadczenie uczestnika projektu
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl