strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyKonferencja - Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki2023-03-28
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieInformacja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych - "Strzelnica w powiecie"2023-02-10

dla nauczycieli Zaproszenie na Konferencję inaugurującą projekt SCWEW w Bydgoszczy
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bydgoszczy zaprasza na hybrydową Konferencję inaugurująca projekt SCWEW w Bydgoszczy oraz upowszechniającą ideę edukacji włączającej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-03-09 14:43 / 10710    W. Guziński

informacje ogólne Poznaj Polskę 2022 ważna informacja
Nabór wniosków rusza 1 marca 2022 r. ok. godziny 9:00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. O terminie otwarcia i zakończenia naboru wniosków w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia Minister informuje w BIP na swojej stronie podmiotowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-03-01 07:37 / 10697    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Inauguracja 50. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich
W związku z Rokiem Mikołaja Kopernika Ekonomisty, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu zaprasza na Inaugurację 50. Grudziądzkich Dni Kopernikowskich. Inauguracja odbędzie sie 19 lutego 2022 (SOBOTA) w dniu 549 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-02-18 13:17 / 10680    I. Andrzejewska

dla dyrektorów i samorządów Wzory dokumentów w sprawie wnioskowania o dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Ministerstwo Edukacji i Nauki, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazuje następujące informacje:
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-02-16 13:11 / 10670    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja międzynarodowa powołana przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku. Patronat nad PNWM sprawują prezydenci obu krajów, a najwyższemu gremium PNWM – Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – przewodniczy z polskiej strony Minister Edukacji i Nauki. PNWM finansowo oraz merytorycznie wspiera spotkania uczniów, a także projekty organizowane przez i dla nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 2 2022-02-11 14:04 / 10664    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów IV Ogólnopolska Próbna Matura z Chemii
Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w IV Ogólnopolskiej Próbnej Maturze z Chemii z 3ECH EDUKACJĄ. Tegoroczne zmagania odbędą się w dniu 24 marca o godzinie 9:00
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-02-10 14:51 / 10648    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Staże uczniowskie w branży audiowizualnej
Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z siedzibą w Pleszewie realizuje projekt "Staże uczniowskie w branży audiowizualnej". Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego, lub Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach branży audiowizualnej. W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży audiowizualnej oraz instytucje rynku pracy z branży audiowizualnej. Obecnie centrum poszukuje do współpracy szkoły kształcące w branży audiowizualnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-01-24 14:10 / 10633    I. Andrzejewska

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora zakładu poprawczego w Świeciu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-01-14 13:05 / 10623    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Nauczanie zagadnień finansowych w szkołach - propozycje Ministerstwa Finansów
Podsumowanie akcji Ministerstwa Finansów dotyczącej potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji treści związanych z nauczaniem zagadnień finansowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-12-29 13:51 / 10605    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - wydłużenie terminu
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) ustala zasady zgłaszania przez organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-21 11:38 / 10593    B. Błaszczyk


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl