strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyMateriały do organizacji etapu rejonowego konkursów przedmiotowych - edycja 2022/20232022-11-28
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkiePrzyszłość kwalifikacji w sektorze nowoczesne usługi biznesowe - konferencja2022-10-13

dla dyrektorów i samorządów Bezpłatne szkolenia dotyczące narzędzi eTwinning
Trenerzy warsztatów regionalnych eTwinning to doświadczeni nauczyciele zajmujący się szkoleniem nauczycieli podczas warsztatów komputerowych w swoich regionach. W ramach swoich zadań trenerzy oferują nauczycielom pakiet bezpłatnych szkoleń na temat narzędzi eTwinning usprawniających zdalną współpracę między szkołami, także w ramach programu Erasmus+.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-18 14:39 / 10410    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na debatę „Bydgoszcz uczy mediacji”
Obchody Tygodnia Mediacji: 18-22 października 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-10-14 12:34 / 10394    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów List Prezesa Fundacji "Rodzice Szkole" z okazji Dnia Edukacji Narodowej
List Prezesa Fundacji "Rodzice Szkole" Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-10-13 14:00 / 10402    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Nabór wniosków w dodatkowym konkursie grantowym
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza dodatkowy nabór wniosków grantowych (prowadzony w dniach 24 września 2021 r. - 7 października 2021 r. Uwaga: termin naboru to 14 dni od daty ogłoszenia konkursu) w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-30 14:34 / 10355    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów „Aktywny powrót do szkoły – WF z AWF” – dodatkowe terminy szkoleń w październiku 2021 r. ważna informacja
Projekt MEiN „Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii” został stworzony we współpracy ze wszystkimi Akademiami Wychowania Fizycznego w Polsce.
Zachęcamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkoleniach.
Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po przerwie od zorganizowanych zajęć z aktywności ruchowej, spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-29 08:04 / 10350    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Badania w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego
W związku z realizacją badań w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, realizowanego na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Fundację Polskiej Akademii Nauk informujemy, że z losowo wybranymi szkołami skontaktuje się właściwy Koordynator Programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-20 14:40 / 10327    M. Babyszka

dla nauczycieli Akcji "Lekcja dla Rodaka- edycja V"
Fundacja dla Rodaka zaprasza do włączenia się do Akcji "Lekcja dla Rodaka -edycja V", która polega na organizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Najmłodsi, podczas takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale tak samo o znaczeniu i doniosłości tych obszarów Rzeczypospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresami. Mali Polacy zadają pytania: skąd wzięli się tam Polacy, dlaczego nie mogą wrócić, jak żyją obecnie i kiedy wrócą?
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-09-16 08:19 / 10314    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór wniosków
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola oraz biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2021-09-14 09:55 / 10310    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów 2021
Szanowni Państwo Dyrektorzy, 24 września br. odbędzie się Pomorski i Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów 2021, przygotowany we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku/Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wydarzenie, w formule online, jest przeznaczone dla uczniów ostatnich klas liceów i techników przygotowujących się do egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-14 08:32 / 10309    M. Bazelak

informacje ogólne Zostań „Ambasadorem Młodego Pokolenia RP”! ważna informacja
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na „Ambasadora Młodego Pokolenia RP”. Zgłoszenie do konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 r. na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-08 11:20 / 10294    B. Błaszczyk


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl