strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyMożliwości i ograniczenia inkluzji uczniów uchodźczych z Ukrainy2022-09-30
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieSzkolenia z zakresu edukacji włączającej2022-09-26

dla dyrektorów i samorządów Gra dydaktyczna "W poszukiwaniu skarbu. Bydgoska opowieść wędrowca"
Gra wpisuje się w nowy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-06-01 09:44 / 10187    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zachęca: podarujmy uczniom i uczennicom tydzień ulgi!
Sytuacja młodzieży jest niezwykle trudna. Chociaż dzieci i nastolatki zarażają się koronawirusem rzadziej i chorują łagodniej, skutki psychologiczne pandemii odczuwają chyba boleśniej niż reszta społeczeństwa - mówi prof. Magdalena Śmieja z Zakładu Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Destabilizacja życia rodzinnego, stres, brak ruchu, wszystko to wszystko odbija się na zdrowiu psychicznym nastolatków. W przypadku młodzieży pandemia koronawirusa przeradza się w epidemię depresji, samookaleczeń i stanów lękowych. By zaradzić tym problemom Instytut Psychologii UJ rusza z kampanią pod nazwą Tydzień Ulgi. Pomysł jest prosty - chodzi o to, by, tylko na tydzień szkoły powstrzymały się od kartkówek, klasówek, odpytywania, zadawania prac domowych przez tydzień. Zachęcamy szkoły do rejestracji!!!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-11 09:46 / 10166    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów „Ekonomia społeczna dla szkół” – projekt dla szkół ponadpodstawowych
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ogłasza nabór szkół ponadpodstawowych do projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” realizowanego przez Partnerstwo Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z Fundacją Pasja oraz Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży. Ww. projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-10 14:01 / 10162    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”
W związku z niepokojącymi sygnałami płynącymi ze strony pracowników samorządów lokalnych decydujących o przeznaczeniu środków finansowych na działania profilaktyczne w oświacie oraz szkół i placówek, dotyczących ofert firm prowadzących szkolenia dla nauczycieli lub realizujących programy profilaktyczne dla uczniów, w których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na "System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego", wystosowany został Komunikat "Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego" - załącznik.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-05-07 13:53 / 10159    M. Babyszka

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 ważna informacja
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-04-30 09:18 / 10145    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek ważna informacja
Szanowni Państwo,

związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) uprzejmie informuję, iż arkusze organizacji szkół i placówek w celu dokonania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny należy przesłać, wzorem ubiegłego roku, drogą elektroniczną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-16 14:20 / 10134    R. Ciechanowski

dla rodziców i uczniów Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” w województwie kujawsko-pomorskim!
Już 27 kwietnia odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 26 kwietnia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2021-04-15 12:16 / 10125    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Dobre sposoby na mikroby - SCENARIUSZ ZAJĘĆ „Młodzież w czasie pandemii COVID-19”
W związku z panującą od roku w kraju epidemią COVID-19, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy podjął kolejne działanie w ramach interwencji nieprogramowej pn. „Dobre sposoby na mikroby”. W ramach tej inicjatywy został przygotowany scenariusz zajęć dydaktycznych pn. „Młodzież w czasie pandemii COVID-19”, który został skonsultowany ze specjalistami Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W oparciu o załączony materiał zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli biologii lub wychowawców w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Materiały w załączeniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 9 2021-04-15 08:29 / 10083    A. Borysiak

dla nauczycieli Projekt "Kreatorzy Sukcesu"
Projekt "Kreatorzy Sukcesu" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a realizowany przez Centrum Samorządności i Regionalizmu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-08 14:14 / 10109    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Konkurs grantowy na utworzenie SCWEW − spotkania informacyjne ważna informacja
W związku z ogłoszeniem konkursu grantowego na powołanie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2021 r. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowa informacja oraz dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie ORE.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-08 13:53 / 10110    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl