strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyLeczenie sanatoryjne dzieci2022-09-19
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w V edycji programu edukacyjnego pn. "Przyjazna szkoła"2022-09-16

dla dyrektorów i samorządów 100. rocznica III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO - materiały edukacyjne dla szkół
W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, chcąc upowszechnić wiedzę o znaczeniu tych wydarzeń poza Górnym Śląskiem, oferuje materiały edukacyjne dla szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-04 14:11 / 10033    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych do udziału w projekcie
Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabory wniosków grantowych do projektu pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-03-03 10:31 / 10027    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie do udziału w projekcie "Zawodowcy na START - w branży ekonomiczno-administracyjnej"
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. z Lublina realizuje projekt "Zawodowcy na START - Opracowanie modelowego programu nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów w branży ekonomiczno-administracyjnej". Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do szkół publicznych prowadzących kształcenie w zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej na poziomie kwalifikacji technika rachunkowości i technika ekonomisty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-03-02 14:39 / 10029    I. Andrzejewska

dla dyrektorów i samorządów Przygotowania do Tygodnia Mózgu 2021 w Bydgoszczy i Toruniu ONLINE
Światowy Tydzień Mózgu przypada w tym roku od 15 do 21 marca 2021 r. Celem Tygodnia Mózgu 2021 w Bydgoszczy i Toruniu jest popularyzacja aktualnej wiedzy o mózgu i umyśle, rozważanie możliwości wykorzystania jej w szkolnej praktyce oraz codziennych skutków szkodliwego oddziaływania mitów psychopedagogicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-02-26 14:40 / 10019    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Informacja GIS w sprawie pomiarów średniorocznego stężenia radonu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przekazuje informacje dotyczące pomiarów średniorocznego stężenia radonu. Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-26 11:32 / 10018    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkoły i placówki zlikwidowane
W związku z sytuacją epidemiczną Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nie przyjmuje dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek do odwołania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-24 11:14 / 9991    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Profilaktyka próchnicy zębów młodzieży - projekt edukacyjno-profilaktyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Przedmiotem konkursu jest wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. Celem Programu jest wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-23 09:33 / 10007    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Projekt "Uczymy, jak uczyć: Enter"
Od 1 września 2020 r. Ośrodek Doskonalenia nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólna Polska" realizuje projekt o nazwie "Uczymy, jak uczyć: Enter", finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Nauczyciele poprzez szkolenia poznają e-narzędzie wykorzystywane w czasie lekcji, nauczą się tworzyć własne materiały cyfrowe oraz poznają zasady bezpiecznej pracy w e-świecie. Udział w projekcie zapewni placówce spełnienie jednego z kierunków polityki oswiatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. "Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-02-19 13:32 / 9994    T. Dąbrowski

dla dyrektorów i samorządów Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ważna informacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br. Przedstawiamy szczegółowy harmonogram.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-02-18 08:40 / 10000    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ważna informacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-02-18 08:39 / 9999    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl