strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyWojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach "Mikołaj Kopernik i jego czasy"2022-11-30
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkiePrzyszłość kwalifikacji w sektorze nowoczesne usługi biznesowe - konferencja2022-10-13

dla dyrektorów i samorządów Prośba o uzupełnienie ankiety pn."Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową" ważna informacja
Zwracamy się do dyrektorów szkół z prośbą o konieczne uzupełnienie aktywnej ankiety pn."Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową", zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-07 14:13 / 9877    K. Mikulski

dla nauczycieli Spotkanie online z zakresu nauki i technologii kwantowej
Spotkanie online z zakresu nauki i technologii kwantowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-16 09:45 / 9844    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych - przypomnienie
W związku z niedopełnianiem czynności w zakresie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz na prośbę Komisji Odwoławczej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim przypomina...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-04 13:15 / 9826    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na webinarium informacyjno-promocyjne - III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
Zaproszenie na webinarium informacyjno-promocyjne - III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 9 listopada 2020 r. godz.12.00 Od 1 września do 30 listopada 2020 r. trwa III nabór do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-04 12:35 / 9823    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Spotkanie online z zakresu nauki i technologii kwantowej
Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej UG w Gdańsku informuje o Europejskim Tygodniu Kwantowym (European Quantum Week) i jego sesji edukacyjnej planowanej na 6 listopada br. o godz. 12.00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-04 12:31 / 9825    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Prestiżowy konkurs UE dla uczniów naukowców EUCYS
EUCYS (European Union Contest for Young Scientists, czyli Konkurs UE dla Młodych Naukowców) to bardzo prestiżowa i wieloletnia impreza, na której spotyka się uzdolniona młodzież z całego świata.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-30 14:34 / 9813    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Zmiany w funkcjonowaniu szkół i placówek od 24 października 2020 r. ważna informacja
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-10-23 19:14 / 9797    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów IV edycja programu edukacyjnego Dobrze Jemy dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych
Program Dobrze Jemy to ogólnopolski projekt Fundacji Szkoła na Widelcu mający na celu wsparcie nauczycieli w :prowadzeniu edukacji żywieniowo-kulinarnej wśród uczniów z :klas 0-III szkół podstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-23 17:25 / 9793    V. Jaśkiewicz

dla dyrektorów i samorządów Startuje pierwszy ogólnopolski nabór wniosków w programie „Dostępna szkoła”
Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach projektu pn. “Dostępna Szkoła” (nr POWR.04.01.00-00-DS07/19) – Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-20 14:15 / 9781    K. Zaremba

informacje ogólne Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych - zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r. ważna informacja
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-10-16 15:20 / 9773    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl