strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyInformacja o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty2023-11-27
jst - gminy Komunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2023-09-19
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieMateriały z narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek2023-09-01

dla dyrektorów i samorządów Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – zaproszenie dyrektorów
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek kształcenia specjalnego w województwie kujawsko-pomorskim zainteresowanych tworzeniem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą do udziału w konsultacjach, których celem jest przygotowanie potencjalnych uczestników do pełnienia roli specjalistycznych centrów otwartych na potrzeby każdego dziecka i ucznia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-27 13:57 / 11782    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Międzynarodowy program SMASHED dotyczący uzależnienia od alkoholu
Program profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-24 09:46 / 11769    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2023/2024
W związku z tworzeniem w roku szkolnym 2023/2024 wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o którym mowa w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o przesłanie zgłoszeń zawodów, zwanych dalej konkursami, adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-24 09:39 / 11770    B. Błaszczyk

dla nauczycieli „Zrozumieć FASD” Ogólnopolska Konferencja Naukowa
W dniu 27 października 2023 r. odbędzie się BEZPŁATNA Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ZROZUMIEĆ FASD”. Organizatorem Konferencji jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (WSCEiT).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-10-16 14:15 / 11751    W. Guziński

dla nauczycieli Szkolenie e-learningowe nt. "Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie"
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie e-learningowe nt. "Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie". Szkolenie jest skierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-12 14:14 / 11753    W. Guziński

informacje ogólne Wygrana wychowanek MOW w Kruszwicy w Ogólnopolskim Konkursie „Patria Nostra”
Drużyna wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy po raz drugi zdobyła I miejsce w Międzynarodowym i Ogólnopolskim Konkursie filmowo-historycznym „Patria Nostra”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-04 15:03 / 11731    W. Guziński

dla rodziców i uczniów Hazard? Nie daj się wkręcić – akcja edukacyjna
Krajowa Administracja Skarbowa na zlecenie Ministerstwa Finansów wznawia w roku szkolnym 2023/2024 ogólnokrajową akcję edukacyjną mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnemu urządzaniu i prowadzeniu gier hazardowych, w tym w sieci Internet.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-10-02 13:30 / 11721    W. Guziński

dla dyrektorów i samorządów „Doceń lokalność!” – obchody Dnia Krajobrazu, 20 października 2023
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu. Święto obchodzone jest 20 października dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi, w tym roku szczególną uwagę zwraca na elementy krajobrazu kulturowego obecne w naszych najbliższych okolicach – chaty, kamienice, dwory, kościoły, zabytki techniki, aleje, pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów i wiele innych obiektów mogą okazać się prawdziwymi unikatami wartymi uznania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-19 14:57 / 11701    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z przepisem §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425 z późn. zm.) do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-09-19 08:55 / 11699    R. Ciechanowski

informacje ogólne XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zapraszają młodzież zainteresowaną poszerzeniem i sprawdzeniem swojej wiedzy dotyczącej przebiegu i kontroli jakości procesów technologicznych, wytwarzania różnorodnych produktów spożywczych, a także magazynowania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oraz ich spedycją do udziału w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-18 14:32 / 11694    W. Guziński


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl