strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyMateriały do organizacji etapu rejonowego konkursów przedmiotowych - edycja 2022/20232022-11-28
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkiePrzyszłość kwalifikacji w sektorze nowoczesne usługi biznesowe - konferencja2022-10-13

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2022-06-21 13:30 / 10146    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1615), prosimy o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2022-06-20 11:20 / 10912    M. Babyszka

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie narady z dyrektorami szkół - rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Narada z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w formie telekonferencji w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-20 10:09 / 10911    K. Zaremba

dla nauczycieli Egzamin maturalny 2023 - szkolenie ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nt. Egzamin maturalny - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023. Szkolenie odbędzie się w dniach: 10-30 czerwca 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-13 09:39 / 10901    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów III Ogólnopolski Kongres - Wychowanie Trwa Wiecznie "Rodzina źródłem dobra" 6-7 czerwca 2022 r.
Rzecznik Praw Dziecka zaprasza na III Kongres Wychowanie Trwa Wiecznie - Rodzina źródłem dobra, który odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 r. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorami wydarzenia są Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Rzecznik Praw Dziecka i Fundacja Życie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-06-02 14:53 / 10882    K. Sobieszczańska

dla dyrektorów i samorządów V Konferencja Popularnonaukowa „Przyroda kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju" w Tucholi
Zaproszenie na Konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2022-05-23 13:25 / 10871    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów Projekt grantowy dotyczący edukacji włączającej
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił konkurs wniosków grantowych skierowanych do organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Organizatorzy zapraszają do aplikowania! Zakres działań realizowanych w projekcie grantowym dotyczy obszaru edukacji włączającej. Od 20 maja br. rusza druga runda naboru, która potrwa do 2 czerwca br. Grantodawca zakłada realizację po jednym grancie w każdym województwie. Realizowany projekt grantowy w istotny sposób wiąże się z zadaniami poradni oraz zmianami projektowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w systemie oświaty, ponieważ jego celem jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-05-20 14:17 / 10868    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych
W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-05-19 14:17 / 10867    M. Babyszka

dla dyrektorów i samorządów Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje spotkanie informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego
Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje spotkanie informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie ma dotyczyć konkursu grantowego dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-05-16 14:15 / 10861    M. Babyszka

dla dyrektorów i samorządów Edukacja dla uchodźców - zadania i obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, w tym zasady przyjmowania uczniów z Ukrainy w trakcie roku szkolnego
Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Pani Iwona Wieczorek zaprasza na bezpłatne szkolenie online, które odbędzie się 23 maja 2022 r. w godz. 12.30-14.00 na platformie CISCO WEBEX.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-05-16 13:54 / 10859    I. Andrzejewska


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl