strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”
Szanowni Państwo. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2018-01-12 14:32 / 7830    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”
We wrześniu 2017 r. Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiło pilotażowy „Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” adresowany do szkół, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają tzw. klasy o profilu wojskowym. Zgłoszenia do programu można przesyłać na adres: Biuro Do Spraw Proobronnych, ul. Nowowiejska 28 A, 00-911 Warszawa do 12 lutego 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-01-12 12:54 / 7829    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018
Zachęcamy szkoły do włączenia się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018! Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu! To już 14. edycja DBI w Polsce, którą obchodzić będziemy 6 lutego 2018 r. pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-01-12 09:15 / 7823    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Procedura postępowania w przypadku zawieszenia nauczyciela/dyrektora w obowiązkach ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, inne organy prowadzące /w tym szkoły niepubliczne/ oraz Dyrektorzy szkół w województwie kujawsko-pomorskim
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-01-11 07:49 / 7821    M. Bazelak

informacje ogólne Zmiana obszaru działania komisji rejonowych Konkursu Przedmiotowego z Biologii ważna informacja
Zmiana obszaru działania komisji rejonowych Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-01-08 13:17 / 7684    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych - VIII edycja
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-01-05 08:32 / 7805    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Program „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy wsparcia na 2018 rok.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-01-05 08:31 / 7803    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Nabór na „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2018
Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy zaprasza do udziału w ogłoszonym Decyzją nr 56 Ministra Sportu i Turystyki Programie „Szkolny Klub Sportowy”. Decyzja weszła w życie w dniu ogłoszenia, tj. 18 grudnia 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-01-03 10:49 / 7800    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów AKADEMIA TVP
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Telewizja Polska S. A. w ramach prowadzonej przez spółkę Akademii TVP przygotowała specjalną ofertę skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-29 13:10 / 7790    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Program „Lubella inspiruje i edukuje”
Kampania ma na celu edukacje dzieci i młodzieży na temat roli produktów zbożowych w codziennej diecie oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, jak ważną rolę odgrywają one w odżywaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-27 11:57 / 7771    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl