strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyWolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży2022-07-19
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów IV Ogólnopolska Próbna Matura z Chemii
Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w IV Ogólnopolskiej Próbnej Maturze z Chemii z 3ECH EDUKACJĄ. Tegoroczne zmagania odbędą się w dniu 24 marca o godzinie 9:00
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-02-10 14:51 / 10648    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Staże uczniowskie w branży audiowizualnej
Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z siedzibą w Pleszewie realizuje projekt "Staże uczniowskie w branży audiowizualnej". Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego, lub Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach branży audiowizualnej. W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży audiowizualnej oraz instytucje rynku pracy z branży audiowizualnej. Obecnie centrum poszukuje do współpracy szkoły kształcące w branży audiowizualnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-01-24 14:10 / 10633    I. Andrzejewska

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego w Świeciu
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora zakładu poprawczego w Świeciu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-01-14 13:05 / 10623    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Nauczanie zagadnień finansowych w szkołach - propozycje Ministerstwa Finansów
Podsumowanie akcji Ministerstwa Finansów dotyczącej potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji treści związanych z nauczaniem zagadnień finansowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-12-29 13:51 / 10605    E. Podgórska

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - wydłużenie terminu
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) ustala zasady zgłaszania przez organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-21 11:38 / 10593    B. Błaszczyk

dla nauczycieli Działania Fundacji "Twarze depresji"
Fundacja "Twarze depresji" przekazuje informacje o realizowanych przedsięwzięciach. Program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/ opiekunów i młodych dorosłych do 24. roku życia, Bezpłatny webinar o leczeniu depresji u dzieci i młodzieży. Fundacja przygotowała również kompendium wiedzy o leczeniu depresji wśród dzieci i młodzieży - magazyn „Twarze depresji”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-16 10:45 / 10588    A. Nicpoń

informacje ogólne Ruszają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat
Rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Proces szczepień został uruchomiony po pozytywnej rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które świadczą o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2021-12-14 14:23 / 10583    K. Zaremba

informacje ogólne Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – biuletyn
Zachęcamy rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do zapoznania się z biuletynem NFZ „Ze Zdrowiem”. Numer piąty magazynu jest poświęcony zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-09 10:54 / 10574    K. Zaremba

dla nauczycieli Projekt "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych..." ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizuje projekt pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków występowania COVlD-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. Nabór do projektu trwa do końca grudnia 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-09 10:44 / 10572    M. Babyszka

dla dyrektorów i samorządów Projekt - “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż” ważna informacja
Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-07 11:12 / 10571    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl