strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyKonferencja - Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki2023-03-28
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieInformacja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych - "Strzelnica w powiecie"2023-02-10

dla dyrektorów i samorządów Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-07-21 10:27 / 10940    B. Błaszczyk

dla nauczycieli Zaproszenie na konferencję "Doomed to repaet? Challenges of teaching 20th-century history"
Instytut Pileckiego organizuje w dniach 2-3 sierpnia 2022 r. międzynarodową konferencję "Doomed to repaet? Challenges of teaching 20th-century history" adresowaną do nauczycieli szkolnych oraz edukatorów pracujących w muzeach i miejscach pamięci.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-07-14 12:00 / 10936    W. Guziński

dla dyrektorów i samorządów Program badawczy wsparcia naborów do klas o profilu sportowym „Sportowa Klasa”
Zachęcamy szkoły podstawowe do wzięcia udziału w programie „Sportowa Klasa”. Program ten w ramach pilotażu prowadzony jest tylko w województwie kujawsko-pomorskim. Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na podany adres mailowy. Termin zgłoszeń do 15 lipca 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-07-12 13:40 / 10928    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Szkolenia z zakresu edukacji włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na szkolenia kadr oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego z zakresu edukacji włączającej. W województwie kujawsko-pomorskim szkolenia będą realizowane przez gminę miasta Toruń we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-07-07 14:37 / 10933    B. Błaszczyk

dla dyrektorów i samorządów Program „Junior-Edu-Żywienie” – zaproszenie dla szkół podstawowych
Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele!
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie realizujący zadanie badawczo-wdrożeniowe zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, uprzejmie prosi o zapoznanie się z załączonym pismem nt. programu „Junior-Edu-Żywienie” (JEŻ) oraz serdecznie zaprasza do przyłączenia się szkoły i chętnych nauczycieli, a wraz z nimi uczniów i ich rodziców do realizacji tego zadania, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2022-06-24 10:12 / 10920    J. Jendykiewicz-Owczarek

informacje ogólne Nagroda dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w ogólnopolskim konkursie Do Hymnu
W dniu 14 czerwca 2022 r. delegacja Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie odebrała w Warszawie Nagrodę Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych Do Hymnu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-22 14:52 / 10918    W. Guziński

dla dyrektorów i samorządów Spot profilaktyczny dla uczestników ruchu drogowego „Minimum METR!”
W okresie wakacyjnym wzrasta liczba rowerzystów na drogach. Są to tzw. „niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” i bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze niż kierujący pojazdami samochodowymi. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”, nagrali spot profilaktyczny pt. „Minimum METR!” skierowany głównie do kierujących pojazdami.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-22 12:32 / 10915    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2022-06-21 13:30 / 10146    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106 poz. 890 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1615), prosimy o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2022-06-20 11:20 / 10912    M. Babyszka

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie narady z dyrektorami szkół - rok szkolny 2022/2023 ważna informacja
Narada z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w formie telekonferencji w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-20 10:09 / 10911    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl