strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyMateriały do organizacji etapu rejonowego konkursów przedmiotowych - edycja 2022/20232022-11-28
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkiePrzyszłość kwalifikacji w sektorze nowoczesne usługi biznesowe - konferencja2022-10-13

dla dyrektorów i samorządów Szczepienia dzieci i młodzieży – list Ministra Zdrowia
Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy list Ministra Zdrowia dotyczący szczepień ochronnych realizowanych w ramach bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-19 13:46 / 10801    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej do udziału w programie dotyczącym cyfryzacji edukacji i kształcenia
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) zaprasza w dniach 16-20 maja 2022 r. polskie szkoły wszystkich szczebli, jednostki kształcenia zawodowego, przedstawicieli samorządu i organizacji odpowiedzialnych za edukację do podjęcia współpracy z misją gospodarczą niemieckich przedsiębiorców oferujących technologie i narzędzia z zakresu cyfryzacji edukacji i kształcenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-15 11:28 / 10792    A. Wnorowski

dla nauczycieli Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów
8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2022-04-13 20:04 / 10796    R. Ciechanowski

dla nauczycieli „Wojewódzka debata o ocenianiu w szkole”
W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbędzie się „Wojewódzka debata o ocenianiu w szkole” organizowana przez Fundację „Szkoła bez ocen” pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-13 13:24 / 10789    M. Leciejewski

dla dyrektorów i samorządów Platforma edukacyjna EQURS.PL. dla uczniów z Ukrainy
Platforma edukacyjna EQURS.PL. zapewnia przebywającym w Polsce uczniom z Ukrainy bezpłatny dostęp do swoich materiałów, umożliwiających przygotowanie się do egzaminów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-13 11:45 / 10785    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Tydzień Mózgu 2022 - podsumowanie
Tydzień Mózgu 2022 obfitował w wydarzenia popularyzujące wiedzę o mózgu i umyśle ludzkim. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zrealizowało ten projekt edukacyjny dzięki współdziałaniu wielu instytucji, takich jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Miasto Bydgoszcz, Park Kultury w Bydgoszczy, centra edukacji w województwie kujawsko-pomorskim, przedszkola i szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 4 2022-04-11 13:29 / 10777    E. Jaskowska

dla dyrektorów i samorządów FAST Heroes - bezpłatny program edukacyjny dla dzieci w wieku 5- 9 lat
Szkolna kampania Bohaterowie Załogi Fast została opracowana przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, a jej realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Inicjatywy Angels. Organizacja The Lions Club International jest oficjalnym partnerem wdrożeniowym kampanii. Kampania Bohaterowie Załogi FAST posiada wsparcie Światowej Organizacji Udaru Mózgu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-06 11:28 / 10762    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Bezpłatne treningi piłkarskie dla obywateli Ukrainy
Polski Związek Piłki Nożnej zainicjował powstanie ogólnodostępnej bazy danych klubów piłkarskich, które zapraszają na bezpłatne treningi piłkarskie obywateli Ukrainy, którzy przed wojną znaleźli schronienie w Polsce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-03-31 13:34 / 10759    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Informacja na temat możliwości służby w Wojskach Obrony Terytorialnej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w związku z pismem Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy, przekazuje informacje na temat możliwości przeprowadzenia prelekcji dla młodzieży szkół ponadpodstawowych dotyczącej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-03-31 12:08 / 10757    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Badanie HBSC
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego realizuje dziewiątą rundę międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), które prowadzone są w Polsce co cztery lata od 1990 r. Badania będą prowadzone równolegle w 51 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-03-18 14:18 / 10743    A. Nicpoń


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl