strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów IX Wojewódzki Przegląd poPaTrz
IX Wojewódzki Przegląd poPaTrz organizowany przez II LO im. M. Konopnickiej i Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Inowrocławskiego i Impresariatu Programu PaT
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 5 liczba załączników 0 2017-10-30 12:17 / 7620    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Program edukacyjny „Dzień z Prawem- warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości zdobycia wiedzy dotyczącej funkcjonowania administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości poprzez udział w programie edukacyjnym
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-27 14:42 / 7609    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Ogólnopolski konkurs na plakat z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Aż 9000 zł wynosi pula nagród w ogólnopolskim konkursie na plakat z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłoszonym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-24 12:29 / 7600    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Zasady umieszczania informacji o konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych na stronie internetowej Kuratorium
Wniosek o umieszczenia informacji o przedsięwzięciu edukacyjnym na stronie musi zawierać: nazwę przedsięwzięcia, beneficjentów przedsięwzięcia, nazwę organizatora wraz z danymi adresowymi (adres, nr telefonu, e-mail) i osobą do kontaktu, szczegółowy opis i regulamin (opcjonalnie) przedsięwzięcia wraz z linkiem do strony internetowej organizatora, na której znajdują się ww. informacje, informację, czy inicjatywa ma charakter komercyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-23 08:59 / 7596    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Program "Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej"
Ministerstwo Zdrowia powierzyło Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej realizację projektu Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-19 12:56 / 7587    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Akcja "Lekcja dla Rodaka"
Fundacja dla Rodaka zaprasza szkoły i placówki oświatowe do udziału w Akcji "Lekcja dla Rodaka". Główne cele przedsięwzięcia to upowszechnianie historii Polski, przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających Rodaków, integracja społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu, rozwój kultury.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-18 15:11 / 7583    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dobry pedagog to osoba, która potrafi w przystępny sposób przekazać wiedzę. Zawsze znajduje czas na rozmowę z uczniami i wyjaśnianie im wątpliwości, wysłuchanie ich trosk, problemów, czy przeżywanie z nimi radości. To zawód, wiążący się z ogromną odpowiedzialnością. Codzienną pracą i postawą wychowawcy kształtują charaktery swoich podopiecznych, a tym samym przygotowują ich na dorosłe, pełne wyzwań życie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2017-10-13 13:48 / 7565    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Jubileusz 80 lat Prawd Polaków spod Znaku Rodła
W dniu 4 marca 2018 r. (niedziela) na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu z okazji 80. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła będzie miała miejsce centralna ogólnopolska uroczystość, która upamiętni członków Związku Polaków w międzywojennych Niemczech - Polaków spod Znaku Rodła.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-06 11:48 / 7549    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"
"Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-10-04 12:54 / 7531    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów I edycja programu edukacyjnego „Proobronni – Terytorialni”
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w związku z pismem Prezesa Stowarzyszenia Obronnego FIA – „Wierni w gotowości pod bronią” informuje Państwa, że od 20 września do 20 grudnia 2017r. ruszyła I edycja programu edukacyjnego „Proobronni – Terytorialni”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2017-10-04 07:41 / 7539    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl