strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyIII Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – przedłużenie terminu zgłoszeń2023-01-31
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieSzkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomor2022-12-06

dla dyrektorów i samorządów Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Do udziału w konkursie zaproszone zostały organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-28 14:22 / 10821    M. Babyszka

dla dyrektorów i samorządów Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy
Rzecznik Praw Dziecka w 2020 roku uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 121 212 oraz czat internetowy czat.brpd.gov.pl. W ten sposób dzieci i młodzież mogą porozmawiać o swoich problemach, doświadczanych trudnościach, a także wspólnie ze specjalistami zastanowić się nad rozwiązaniami i sposobami radzenia sobie z kryzysem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-22 14:37 / 10807    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Bezpłatna platforma InstaLing – baza do nauki słów polskich i angielskich dla uczniów z Ukrainy
InstaLing do darmowa aplikacja wspomagająca naukę słownictwa wśród uczniów. W InstaLing dostępna jest możliwość nauki języka polskiego jako języka obcego dla uczniów z Ukrainy (z tłumaczeniami słów na ukraiński) oraz nauka języka angielskiego dla Ukraińców, w połączeniu z tymi samymi podręcznikami, które są używane do uczenia języka angielskiego w polskich szkołach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-21 13:56 / 10806    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Szczepienia dzieci i młodzieży – list Ministra Zdrowia
Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy list Ministra Zdrowia dotyczący szczepień ochronnych realizowanych w ramach bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-19 13:46 / 10801    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej do udziału w programie dotyczącym cyfryzacji edukacji i kształcenia
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) zaprasza w dniach 16-20 maja 2022 r. polskie szkoły wszystkich szczebli, jednostki kształcenia zawodowego, przedstawicieli samorządu i organizacji odpowiedzialnych za edukację do podjęcia współpracy z misją gospodarczą niemieckich przedsiębiorców oferujących technologie i narzędzia z zakresu cyfryzacji edukacji i kształcenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-15 11:28 / 10792    A. Wnorowski

dla nauczycieli Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów
8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2022-04-13 20:04 / 10796    R. Ciechanowski

dla nauczycieli „Wojewódzka debata o ocenianiu w szkole”
W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbędzie się „Wojewódzka debata o ocenianiu w szkole” organizowana przez Fundację „Szkoła bez ocen” pod honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-13 13:24 / 10789    M. Leciejewski

dla dyrektorów i samorządów Platforma edukacyjna EQURS.PL. dla uczniów z Ukrainy
Platforma edukacyjna EQURS.PL. zapewnia przebywającym w Polsce uczniom z Ukrainy bezpłatny dostęp do swoich materiałów, umożliwiających przygotowanie się do egzaminów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-13 11:45 / 10785    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Tydzień Mózgu 2022 - podsumowanie
Tydzień Mózgu 2022 obfitował w wydarzenia popularyzujące wiedzę o mózgu i umyśle ludzkim. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zrealizowało ten projekt edukacyjny dzięki współdziałaniu wielu instytucji, takich jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Miasto Bydgoszcz, Park Kultury w Bydgoszczy, centra edukacji w województwie kujawsko-pomorskim, przedszkola i szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 4 2022-04-11 13:29 / 10777    E. Jaskowska

dla dyrektorów i samorządów FAST Heroes - bezpłatny program edukacyjny dla dzieci w wieku 5- 9 lat
Szkolna kampania Bohaterowie Załogi Fast została opracowana przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, a jej realizacja jest możliwa dzięki wsparciu Inicjatywy Angels. Organizacja The Lions Club International jest oficjalnym partnerem wdrożeniowym kampanii. Kampania Bohaterowie Załogi FAST posiada wsparcie Światowej Organizacji Udaru Mózgu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-04-06 11:28 / 10762    A. Nicpoń


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl