strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-04-16 14:20 / 10134   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek

Szanowni Państwo,


w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) uprzejmie informuję, iż arkusze organizacji szkół i placówek w celu dokonania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny należy przesłać, wzorem ubiegłego roku, drogą elektroniczną.

 

Organy prowadzące prosimy o przekazanie przygotowanych arkuszy organizacji szkół i placówek wraz z pismem przewodnim (skan) do:

  1. z obszaru Delegatury w Toruniu na adres: deltorun@bydgoszcz.uw.gov.pl;
  2. z obszaru Delegatury we Włocławku na adres: delwlocl@bydgoszcz.uw.gov.pl;
  3. z obszaru Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na adresy:
  1. Wydział Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej: edumza@bydgoszcz.uw.gov.pltdabrowski@bydgoszcz.uw.gov.pl
  2. Wydział Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek: ebrylewska@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl