strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-12-07 11:12 / 10571   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Projekt - “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż”

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

 

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

  • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE]
  • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły branżowe I stopnia,
  • licea,
  • technika,

posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych. Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych www.asystenspe.pl

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będą mogły pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

 

Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie projektu www.asystentspe.pl. oraz szczegółowe informacje o konkursach w zakładce “Konkursy grantowe”. Biuro Projektu ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk Email biuro@asystentspe.pl

 

Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Projekt realizuje partnerstwo w składzie:

Fundacja Edukacyjna ODITK

Fundacja Fundusz Współpracy

Stowarzyszenie Sztuka Włączania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl