strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-12-21 11:38 / 10593   B. Błaszczyk dla dyrektorów i samorządów
Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych - wydłużenie terminu

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082) oraz w związku z § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) ustala zasady zgłaszania przez organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Termin zgłoszenia konkursu przez organizatora do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych został wydłużony do dnia 14 stycznia 2022 r.

Link do formularza: https://forms.gle/ZX5Jk2ZJFejtmQeX7
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl