strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-12-29 13:51 / 10605   E. Podgórska dla dyrektorów i samorządów
Nauczanie zagadnień finansowych w szkołach - propozycje Ministerstwa Finansów

W nawiązaniu do ankiety dotyczącej nauczania zagadnień finansowych w szkołach, Ministerstwo Finansów informuje, że otrzymało ponad 5000 odpowiedzi, które stały się cennym źródłem informacji. Na ich podstawie określone zostały potrzeby związane z nauczaniem zagadnień finansowych w szkołach. W ankiecie nauczyciele opisali jakiego wsparcia potrzebują oraz jakie narzędzia edukacyjne mogą być najbardziej skuteczne i atrakcyjne dla uczniów w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności finansowych. Uzyskane informacje pozwolą na przygotowanie najbardziej oczekiwanych projektów i narzędzi edukacyjnych, a także szkoleń dla nauczycieli. W załączeniu Ministerstwo Finansów  informuje o przykładowych projektach i narzędziach edukacyjnych, które już są dostępne dla nauczycieli. Są to inicjatywy oferowane przez 6 instytucji reprezentowanych w Radzie Edukacji Finansowej. Zachęcamy do przekazania załączonej informacji nauczycielom przedmiotów zawierających zagadnienia finansowe wszystkich typów szkół.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl