strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-05-02 13:41 / 10828   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA"

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży. Do udziału w programie zaproszone są szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

 

Zwycięskie Projekty zostaną wsparte grantami w wysokości do 5000 zł brutto. Granty zostaną przyznane na realizację wybranych Projektów, które spełniają następujące kryteria:

  1. skierowane są do lokalnej społeczności;
  2. dotyczą działań aktywizujących dzieci i młodzież poprzez organizację inicjatyw sportowych i rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi w trakcie przerwy wakacyjnej 2022;
  3. dotyczą m.in. działań integrujących dzieci i młodzież szkolną z Polski i dzieci Uchodźców z Ukrainy;
  4. mają zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty realizacji;
  5. są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty można zgłaszać do 6 maja 2022!

 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl