strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-05-19 14:17 / 10867   M. Babyszka dla dyrektorów i samorządów
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych

W ramach realizacji projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje zatrudnić ekspertów pozaoświatowych ds. konsultacji specjalistycznych.

 

Zadaniem ekspertów będzie w szczególności prowadzenie spotkań konsultacyjnych online oraz udzielanie wsparcia pracownikom SCWEW w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Oferty można składać do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 10.00. Szczegółowe informacje znajdują się w linku. 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl