strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-08-09 14:19 / 10948   B. Błaszczykważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r.

 

Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

Od dnia 1 września br. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona w publicznych i niepublicznych:

  • przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi,
  • szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  • zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły.

Aktualnie nie są procedowane zmiany ww. przepisów, a doniesienia prasowe wskazujące, że termin wdrażania standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów został odroczony do 1 września 2024 r. nie są prawdziwe.

 

Informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wdrazanie-pierwszego-etapu-standaryzacji-zatrudniania-w-przedszkolach-i-szkolach-nauczycieli-psychologow-pedagogow-logopedow-terapeutow-pedagogicznych-i-pedagogow-specjalnych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dziennik-gazeta-prawna-publikuje-nieprawdziwe-informacje-rzecznik-prasowy-mein-wnosi-o-sprostowanie
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl