strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-12-29 08:02 / 11269   W. Guziński dla dyrektorów i samorządów
Program dla młodzieży "Profilaktyka próchnicy zębów"

Ministerstwo Zdrowia zaprasza uczniów szkół średnich w wieku 15-19 lat oraz powyżej 19 roku życia, o ile zachowują status uczniów szkoły średniej, do udziału w Programie edukacyjno-profilaktycznym dla młodzieży w zakresie profilaktyki próchnicy zębów. Działania w ramach Programu skierowane są w pierwszej kolejności do uczniów szkół branżowych, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy zamieszkałych na obszarach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców. Do udziału zgłosić się mogą także uczniowie liceów ogólnokształcących oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, o ile szkoły te przystapiły do programu. W ramach Programu realizowane są zajęcia edukacyjne w formie interaktywnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy zębów oraz stylu życia sprzyjającego zdrowiu, a także badania stomatologiczne – z instruktażem higieny jamy ustnej i ustaleniem planu leczenia.

Szczegółowe informacje o Programie są dostępne pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/program-profilaktyki-prochnicy-zebowdla-mlodziezy

lub w załączniku.

© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl