strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2024-02-13 14:30 / 11945   W. Guziński informacje ogólne
Konkurs Ministra Sprawiedliwości „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Minister Sprawiedliwości ogłasza Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” w tematyce dotyczącej realizacji zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Nagrodami w Konkursie są w I kategorii pracy konkursowej, tj. plakatu: nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych; nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych; nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych. Nagrodami w Konkursie są w II kategorii pracy konkursowej, tj. komiksu: nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych; nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych; nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

 

Praca konkursowa w I kategorii polega na wykonaniu plakatu promującego system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Plakat ten powinien przestawić system nieodpłatnej pomocy z punktu widzenia Uczestnika Konkursu i zachęcać do skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Praca konkursowa w II kategorii, polega na wykonaniu komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego przykładowy problem, z którym można udać się do punktu, wraz z pozytywnym rozwiązaniem tego problemu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 marca 2024 roku. Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się w aktualnościach na stronie: np.ms.gov.pl. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości organizator prosi o kontakt: nieodplatnapomoc@ms.gov.pl.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl