strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2024-02-16 14:32 / 11961   W. Guziński informacje ogólne
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Głównymi założeniami Konkursu są:

  1. Promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci i młodzieży;
  2. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych;
  3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności artystycznych.

Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego znajdują się w załączniku.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl