strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-02-19 13:32 / 9994   T. Dąbrowski dla dyrektorów i samorządów
Projekt "Uczymy, jak uczyć: Enter"

Od 1 września 2020 r. Ośrodek Doskonalenia nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólna Polska" realizuje projekt o nazwie "Uczymy, jak uczyć: Enter", finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Nauczyciele poprzez szkolenia poznają e-narzędzie wykorzystywane w czasie lekcji, nauczą się tworzyć własne materiały cyfrowe oraz poznają zasady bezpiecznej pracy w e-świecie.

 

Udział w projekcie zapewni placówce spełnienie jednego z kierunków polityki oswiatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. "Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych". 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl