strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje w sprawie koronawirusa

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-05-28
jst - gminy 2024-05-28
jst - powiaty 2024-05-28
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

informacje ogólne Fałszywe e-maile o rzekomym zagrożeniu życia i zdrowia oraz nieprawdziwe informacje o ogniskach COVID ważna informacja
Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że oprócz fałszywych e-maili o rzekomym zagrożeniu życia i zdrowia kierowanych na adresy poczty elektronicznej szkół i placówek oświatowych pojawiły się też nieprawdziwe informacje o ogniskach COVID, a także o przełożeniu rozpoczęcia roku szkolnego na 14 września od osoby podszywającej się pod adres pawel.niedzielski@mz.gov.pl. Są to oczywiście nieprawdziwe informacje mające zdezorganizować rozpoczęcie zajęć szkolnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-01 14:37 / 9646    R. Ciechanowski

informacje ogólne Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS
Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali dziś, 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-09-01 14:26 / 9644    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-08-27 07:50 / 9630    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii
Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-08-12 11:24 / 9615    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Tarcza antykryzysowa 4.0 - zmiany przepisów dotyczących młodocianych pracowników i darowizn na rzecz szkół i placówek
W dniu 23 czerwca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) wprowadzająca tzw. Tarczę antykryzysową 4.0.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-24 15:23 / 9575    M. Bazelak

informacje ogólne Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2020-06-23 14:06 / 9548    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Kolejna zmiana przepisów rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Kolejna zmiana przepisów rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-06-04 11:15 / 9557    K. Zaremba

informacje ogólne Komunikat w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ.
Szanowni Państwo, w związku z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że tegoroczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży będzie mógł odbyć się po uwzględnieniu ww. wytycznych w zgłoszeniu/ofercie. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-05-29 14:49 / 9551    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Zmiany w przepisach regulujących praktyczną naukę zawodu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek ważna informacja
Zmiany, od 1 czerwca 2020 r., w przepisach regulujących praktyczną naukę zawodu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek, wprowadzone rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-05-29 13:40 / 9549    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Informacja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów, słuchaczy, rodziców i pracodawców – zmiana rozporządzeń
Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia ponadpodstawowego, w tym zawodowego (branżowego) i ustawicznego wprowadzone rozporządzaniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 20120 r. W dniu 15 maja 2020 r. ukazały się, dwa kolejne, wchodzące w życie z dniem 18 maja 2020 r. (z wyjątkiem części przepisów wchodzących w życie z dniem 25 maja 2020 r.) istotne dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-05-20 12:44 / 9542    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl