strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje w sprawie koronawirusa

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-05-28
jst - gminy 2024-05-28
jst - powiaty 2024-05-28
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane
Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomione zostaną kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-05-18 12:08 / 9532    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS ważna informacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-05-15 13:45 / 9538    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte
Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-05-04 10:07 / 9521    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Informacja dla dyrektorów szkół - praktyki zawodowe i możliwość zmiany terminów dni wolnych
Nowelizacje rozporządzeń MEN umożliwiają uruchomienie praktyk zawodowych w szkołach policealnych, oraz na kursach, wprowadzają dodatkowe sposoby realizacji praktyk zawodowych szkołach policealnych i technikach a także umożliwiają zmianę terminów dni wolnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-04-30 11:44 / 9520    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2020-04-24 13:12 / 9515    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników
24 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. Każda szkoła powinna zatem określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Świadectwa i inne dokumenty mogą być odbierane indywidualne w sposób ustalony przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-04-24 08:48 / 9513    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek
W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-04-14 09:07 / 9495    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.
Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2020-04-10 08:35 / 9492    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych
Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-04-04 11:59 / 9481    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek ważna informacja
Szanowni Państwo, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 uprzejmie informuję, iż arkusze organizacji szkół i palcówek w celu dokonania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny należy przesłać drogą elektroniczną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-04-03 09:18 / 9479    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl