strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje w sprawie koronawirusa

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-05-28
jst - gminy 2024-05-28
jst - powiaty 2024-05-28
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pracowników młodocianych
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-13 09:09 / 9413    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć - pytania i odpowiedzi ważna informacja
Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także kwestie dotyczące zasiłku, pracy zdalnej oraz zajęć na uczelniach wyższych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-12 12:42 / 9402    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ważna informacja
Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-12 12:42 / 9405    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-03-12 11:53 / 9408    K. Zaremba

informacje ogólne List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do uczniów
Drodzy Uczniowie, zanim przystąpicie do ostatnich zmagań o jak najlepsze wyniki Waszej pracy w szkole, zanim przystąpicie do egzaminów zewnętrznych, zostajecie poddani niezwykle ważnemu egzaminowi z odpowiedzialności za siebie i za innych. Tak bowiem należy traktować 14-dniowy okres zawieszenia zajęć edukacyjnych. Choć dla wielu z Was jawi on się jako przyjemny czas odpoczynku od szkoły, i z pewnością taki też będzie, to warto zastanowić się, jak go wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych. Ci z Was, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w kontaktach online ze swoimi nauczycielami, mają wiele możliwości, by nie zaprzestawać nauki czy też samokształcenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-12 08:16 / 9400    M. Bazelak

informacje ogólne Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ważna informacja
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2020-03-11 12:01 / 9397    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych
W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-09 13:12 / 9392    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie imprez masowych ważna informacja
Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kryteriów i okoliczności skutkujących odmową wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub imprezy niebędącej imprezą masową w warunkach niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-03-09 08:42 / 9389    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej
Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-03-05 08:07 / 9383    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół
Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-03-05 08:06 / 9382    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl