strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Rok bezpiecznej szkoły » List Kuratora

2012-11-29 12:15 / 3192   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Rok Bezpiecznej Szkoły

 

 

Szanowni Państwo,

 

Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2012/2013 ogłosił „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”. Przedsięwzięcie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, stworzenie przyjaznego klimatu w środowisku szkolnym oraz skonsolidowanie działań wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty włączając się do działań związanych z Rokiem Bezpiecznej Szkoły, zainicjował działania na terenie naszego województwa, organizując 15 listopada  2012 roku  wspólnie z Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu konferencję pt.: "Dziecko - Bezpieczeństwo - Partnerstwo". Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest obowiązkiem szkół i placówek wynikającym z Ustawy o systemie oświaty. Jestem przekonana, że w roku „Bezpiecznej Szkoły” zintensyfikujemy działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a działania podejmowane także w partnerstwie z innymi podmiotami będą ciekawymi i skutecznymi inicjatywami.

 

          Oddaję dzisiaj  Państwu, jako istotny element włączenia się Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty   w działania MEN,   zakładkę „ Bezpieczna Szkoła”. Tylko, dzięki Państwa  zaangażowaniu, materiały w niej publikowane będą mogły być wykorzystane przez rodziców, nauczycieli, dyrektorów i uczniów, pomagać i inicjować działania  służące podnoszeniu bezpieczeństwa w naszym województwie.

 

Zapraszam Państwa do aktywnego umieszczania własnych materiałów, do dzielenia się doświadczeniami i podjętymi inicjatywami na rzecz  bezpieczeństwo uczniów  i wychowanków.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 

 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl