strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyOdpowiedzi na pytania z narady z dyrektorami szkół i placówek2023-09-28
jst - gminy Komunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2023-09-19
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieMateriały z narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek2023-09-01

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór wniosków na rok 2024 ważna informacja
Zapraszamy do składania wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 4 2023-09-25 12:45 / 11709    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom – „Nawałnice 2023” ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego, uprzejmie przypominam, że trwa realizacja Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2023-08-01 10:59 / 11625    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wykaz szkół, którym przyznano dotację w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w roku 2023
Wykaz szkół, którym przyznano dotację w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w roku 2023.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-06-30 14:49 / 11613    M. Leciejewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdania z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r.
Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są formularze sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r. Termin ich składania upływa 15 września 2023 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2023-06-15 12:44 / 11593    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, mat. edukacyjnych i mat. ćwiczeniowych w roku 2023 ważna informacja
Prośba o zebranie danych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2023-2025, ustanowionego Uchwałą Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia z 19 maja 2023 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-06-14 10:12 / 11582    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2023 r. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostały opublikowane wzory wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2023-04-03 13:23 / 11471    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów V edycja Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
Szanowni Państwo Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim, uprzejmie informujemy, że w piątym roku obowiązywania programu, organy prowadzące przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2023-03-17 14:28 / 11444    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.poz.267), organy prowadzące, którym udzielono w 2022 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2023 roku (liczy się data wpływu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-01-17 13:11 / 11303    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz mat. edukacyjnych i ćwicz. w 2022 r. ważna informacja
Na podstawie uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia Rady Ministrów w 2022 r. realizowany był Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-12-02 11:36 / 11231    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – sprawozdanie finansowe
Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, IV edycja.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2022-11-30 13:47 / 11229    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl