strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-06-12
jst - gminy 2024-05-28
jst - powiaty 2024-05-28
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdania z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2023 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępne są formularze sprawozdań z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2023 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2024-06-07 14:25 / 12178    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów „Posiłek w szkole i w domu” 2024 r. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że organy prowadzące przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r. poz. 91). Program ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2024-03-20 14:12 / 12033    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków w programie „Aktywna tablica” w 2024 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostały opublikowane wzory wniosków o dotacje na rok 2024 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2024-03-15 08:27 / 12019    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 WYNIKI EDYCJA 2024 rok
Lista organów prowadzących z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w roku 2024 w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0., wraz z wysokościami kwot tego wsparcia w podziale na: - kierunek interwencji 3.1. – zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego; - kierunek interwencji 3.2. – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2024-03-08 13:30 / 11998    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028, organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez uczniów w szkole.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2024-02-08 17:29 / 11950    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” V edycja
Przypominamy, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2023 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2024 roku (liczy się data wpływu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2024-02-08 14:23 / 11949    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” V edycja – 2023 – sprawozdanie finansowe ważna informacja
Szanowni Państwo – Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” V edycja.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-12-12 15:21 / 11868    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym za 2023 r. ważna informacja
Informujemy, że zgodnie z Harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zbliża się termin przekazania podsumowania danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z załączoną tabelą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-12-12 12:33 / 11867    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2023 r.
Zgodnie z § 8 pkt 1 umowy dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2023 r. organ prowadzący szkołę, której przyznano dotację, jest obowiązany złożyć sprawozdanie finansowe z wydatków poniesionych w ramach programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-12-05 11:07 / 11858    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE za rok 2023 ważna informacja
Szanowni Państwo! Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w roku 2023 otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Przypominamy o konieczności przedłożenia do dnia 15 stycznia 2023 r. sprawozdań z realizacji zadania na załączonych formularzach dostępnych na stronie MEiN.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2023-11-28 12:11 / 11851    A. Nejman


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl