strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyMożliwości i ograniczenia inkluzji uczniów uchodźczych z Ukrainy2022-09-30
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieSzkolenia z zakresu edukacji włączającej2022-09-26

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dotycząca realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Szanowni Państwo – Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, realizujące w 2019-2022 r. rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki, znak: DWEW-WWR.4015.48.2022.KK z dnia 12 lipca 2022 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-09-02 08:32 / 11028    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Umowy – Aktywna tablica 2022
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że na adresy poczty elektronicznej organów prowadzących, których szkołom przyznano dotację w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica” przesłane zostały wzory umów do wypełnienia i podpisania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-08-18 13:17 / 10956    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Szkoły, którym przyznano dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r.
Zestawienie szkół, które otrzymały w roku 2022 wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-07-07 14:44 / 10934    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2022 r. ważna informacja
W związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z załączoną tabelą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-06-30 13:28 / 10929    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.
Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za rok 2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-27 10:37 / 10921    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Korekta ogłoszenia wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2022-06-10 14:29 / 10878    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Zmiana terminu składania wniosków w programie „Laboratoria przyszłości”
Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie operatora programu termin składania wniosków przez szkoły uprawnione do udziału w II edycji programu „Laboratoria przyszłości” został przedłużony do dnia 19 września 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-02 10:19 / 10881    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów IV edycja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim, uprzejmie informuję, że w czwartym roku obowiązywania programu, organy prowadzące przygotowują wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Program ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 4 2022-04-28 08:57 / 10763    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków w ramach programu „Laboratoria przyszłości”
W dniu 7 kwietnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771). Zgodnie z nim jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, oraz właściwi ministrowie, prowadzący szkoły, o których jest mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, mogą składać wnioski o dotacje w programie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-04-25 11:36 / 10810    A. Wnorowski

informacje ogólne Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 WYNIKI EDYCJA 2022 rok
Lista organów prowadzących wraz z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2022, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia w podziale na: - kierunek interwencji 3.1. - zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego; - kierunek interwencji 3.2. - zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 2 2022-03-11 11:00 / 10726    A. Nejman


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl