strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscySportowe talenty - obowiązkowa rejestracja szkół2024-02-27
jst - gminy Komunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2023-09-19
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieMateriały z narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek2023-09-01

dla dyrektorów i samorządów Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028, organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez uczniów w szkole.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2024-02-08 17:29 / 11950    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” V edycja
Przypominamy, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2023 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2024 roku (liczy się data wpływu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2024-02-08 14:23 / 11949    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” V edycja – 2023 – sprawozdanie finansowe ważna informacja
Szanowni Państwo – Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” V edycja.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2023-12-12 15:21 / 11868    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym za 2023 r. ważna informacja
Informujemy, że zgodnie z Harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zbliża się termin przekazania podsumowania danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem w roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z załączoną tabelą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-12-12 12:33 / 11867    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2023 r.
Zgodnie z § 8 pkt 1 umowy dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w 2023 r. organ prowadzący szkołę, której przyznano dotację, jest obowiązany złożyć sprawozdanie finansowe z wydatków poniesionych w ramach programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-12-05 11:07 / 11858    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE za rok 2023 ważna informacja
Szanowni Państwo! Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w roku 2023 otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Przypominamy o konieczności przedłożenia do dnia 15 stycznia 2023 r. sprawozdań z realizacji zadania na załączonych formularzach dostępnych na stronie MEiN.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2023-11-28 12:11 / 11851    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór wniosków na rok 2024 ważna informacja
Zapraszamy do składania wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 4 2023-09-25 12:45 / 11709    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom – „Nawałnice 2023” ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego, uprzejmie przypominam, że trwa realizacja Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2023-08-01 10:59 / 11625    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wykaz szkół, którym przyznano dotację w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w roku 2023
Wykaz szkół, którym przyznano dotację w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" w roku 2023.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-06-30 14:49 / 11613    M. Leciejewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdania z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r.
Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są formularze sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r. Termin ich składania upływa 15 września 2023 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2023-06-15 12:44 / 11593    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl