strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyIII Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – przedłużenie terminu zgłoszeń2023-01-31
jst - gminyKomunikat w sprawie nie wskazania miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego2022-08-31
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieSzkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomor2022-12-06

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.poz.267), organy prowadzące, którym udzielono w 2022 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2023 roku (liczy się data wpływu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-01-17 13:11 / 11303    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Podsumowanie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz mat. edukacyjnych i ćwicz. w 2022 r. ważna informacja
Na podstawie uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia Rady Ministrów w 2022 r. realizowany był Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-12-02 11:36 / 11231    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – sprawozdanie finansowe
Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, IV edycja.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2022-11-30 13:47 / 11229    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie finansowe z realizacji programu „Aktywna tablica” w 2022 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że formularze rozliczenia dotacji otrzymanych w 2022 r. w programie „Aktywna tablica” zostaną przygotowane indywidualnie dla każdego organu prowadzącego, który taką dotację otrzymał, i rozesłane pocztą elektroniczną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-11-22 13:53 / 11191    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór wniosków na rok 2023
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK 2023 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”: organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola oraz biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego; dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych. Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 31 października 2022 r. Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty: do dnia 20 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 4 2022-10-12 12:08 / 11092    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dotycząca realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Szanowni Państwo – Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, realizujące w 2019-2022 r. rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji i Nauki, znak: DWEW-WWR.4015.48.2022.KK z dnia 12 lipca 2022 roku, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-09-02 08:32 / 11028    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Umowy – Aktywna tablica 2022
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że na adresy poczty elektronicznej organów prowadzących, których szkołom przyznano dotację w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica” przesłane zostały wzory umów do wypełnienia i podpisania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-08-18 13:17 / 10956    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Szkoły, którym przyznano dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r.
Zestawienie szkół, które otrzymały w roku 2022 wsparcie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-07-07 14:44 / 10934    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2022 r. ważna informacja
W związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z załączoną tabelą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2022-06-30 13:28 / 10929    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.
Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za rok 2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-06-27 10:37 / 10921    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl