strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.2022-06-24
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie rządowego programu "Książki naszych marzeń" w 2015 roku
W załączeniu wzór rozliczenia dotacji w ramach umowy na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" załącznik nr 1 -zestawienie szkół i załącznik nr 2 - zestawienie FV.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-12-24 10:21 / 6026    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rządowy programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 19 listopada 2015 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników także kosztu zakupu materiałów dydaktycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-12-15 15:50 / 5995    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ważna informacja
Zgodnie z rozporządzeniem, o wsparcie finansowe z budżetu państwa mogą się ubiegać organy prowadzące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2015-11-23 08:35 / 5837    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Organy prowadzące szkoły, którym udzielono wsparcia w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-09-28 12:17 / 5745    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu Rządowego "Książki naszych marzeń" w roku 2015 wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-09-25 09:24 / 5741    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - II NABÓR DODATKOWY
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-09-04 13:18 / 5649    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazania danych dotyczących realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”
Realizując założenia i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna", zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie wnioskowanej kwoty dotacji celowej z budżetu Wojewody i danych liczbowych uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-09-01 08:37 / 5628    S.Klich

informacje ogólne Komunikat MEN w sprawie Wyprawki Szkolnej ważna informacja
Komunikat MEN w sprawie Wyprawki Szkolnej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-08-27 08:17 / 5619    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Nabór wniosków organów prowadzących w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” ważna informacja
Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dotacje w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „Bezpieczna+”. Wnioski należy składać do 15 września 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-08-21 14:50 / 5608    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna+” ważna informacja
Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu Bezpieczna+”. Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018. Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł. Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-08-17 14:32 / 5602    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl