strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.2022-06-24
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2021 r. ważna informacja
Na podstawie uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia Rady Ministrów w 2021 r. realizowany był Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zgodnie z harmonogramem zbliża się termin podsumowania realizacji programu oraz przekazania danych do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-12-27 07:52 / 10604    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE z realizacji w roku 2021 Priorytetu 3 ważna informacja
Szanowni Państwo! w związku z §14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675), przypominamy o konieczności przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania do dnia 15 stycznia 2022 r. na załączonych formularzach dostępnych na stronie MEiN.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2021-12-17 07:49 / 10585    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2021 r. ważna informacja
Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2021 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2022 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-12-15 07:21 / 10581    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, III edycja
Informacje dotyczące poprawnego rozliczenia dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, III edycja.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-11-23 10:07 / 10531    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ważna informacja
Lista organów prowadzących wraz z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2021, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 2 2021-10-07 14:43 / 10384    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Szkoły, którym przyznano dotację w ramach programu „Aktywna tablica” ważna informacja
Kuratorium Oświaty przedstawia listę szkół, których wnioski zostały wytypowane w 2021 r. do wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-10-01 14:19 / 10362    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego
Zgodnie z przepisem §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425) do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-09-16 14:41 / 10320    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom „Nawałnice” ważna informacja
Informujemy, że realizowany jest Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-09-01 14:41 / 10271    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2021 r. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2021-08-31 17:35 / 10258    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Nowelizacja programu „Aktywna tablica”
20 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są informacje o zmianach w przepisach oraz wzory formularzy wniosków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-08-23 09:23 / 10250    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl