strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.2022-06-24
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2021 r.
Zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 proszę o zebranie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem z terenu Państwa gminy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-08-11 14:35 / 10244    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie Rządowego programu „Aktywna tablica”
Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczony został komunikat dotyczący zmiany terminów składania wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-08-04 12:33 / 10240    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2021 r.
W związku realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych realizowanego w latach 2020-2022, ustanowionego Uchwałą Nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych na temat występujących potrzeb w powyższym zakresie w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z załączoną tabelą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-06-24 13:21 / 10223    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Zmiana wzoru sprawozdania dyrektora szkoły z realizacji programu "Aktywna tablica" w 2020 r.
Uprzejmie informujemy, że został zmieniony wzór sprawozdania dyrektora szkoły z realizacji zadań w ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” - edycja 2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-06-09 12:00 / 10204    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Wzory formularzy sprawozdań z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” za rok 2020
Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostały formularze sprawozdań z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica" za 2020 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-31 12:22 / 10190    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W załączeniu zamieszczamy listę szkół i listę organów, które otrzymały dofinansowanie oraz wykaz wniosków odrzuconych formalnie z podaniem przyczyny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2021-05-28 10:59 / 10185    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie rządowego programu "Aktywna tablica" ważna informacja
Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie rządowego programu "Aktywna tablica" z dniu 6 maja 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-07 13:37 / 10161    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów III edycja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
III edycja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2021-03-26 08:16 / 10092    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu ważna informacja
Zgodnie z Harmonogramem realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz § 9, pkt 4 umowy do 31 marca 2021 r. organy prowadzące zobowiązane są sporządzić zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu i przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem Sprawozdanie „Posiłek w szkole i w domu”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-01-29 07:57 / 9957    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2020 r. ważna informacja
Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2020 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2021 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-15 09:04 / 9899    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl