strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscy 2024-04-12
jst - gminy 2024-04-09
jst - powiaty 2024-04-09
jst - wszystkieWykaz kandydatów z województwa kujawsko-pomorskiego, wytypowanych w 2024 r. do odznaczeń2024-03-22

informacje ogólne Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 WYNIKI EDYCJA 2022 rok
Lista organów prowadzących wraz z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2022, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia w podziale na: - kierunek interwencji 3.1. - zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego; - kierunek interwencji 3.2. - zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 2 2022-03-11 11:00 / 10726    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostały opublikowane wzory wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2022-03-10 14:44 / 10722    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Przypominamy o obowiązku złożenia do 31 marca 2022 r. zbiorczego sprawozdania z realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Szanowni Państwo – Przedstawiciele Organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w województwie kujawsko-pomorskim – uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U.poz.267), organy prowadzące, którym udzielono w 2021 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do dnia 31 marca 2022 roku (liczy się data wpływu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-03-04 14:16 / 10705    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdania z realizacji programu „Laboratoria przyszłości” w 2021 roku
Administratorzy programu „Laboratoria przyszłości” zapraszają przedstawicieli organów prowadzących szkoły, które uczestniczą w programie, na otwarty webinar dotyczący składania przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu w 2021 roku. Dostępne są też informacje dotyczące sposobu składania sprawozdań. Termin składania sprawozdań upływa 28 lutego 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-01-13 14:40 / 10617    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r. ważna informacja
Informujemy, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r. Wzory dokumentów (w załączeniu) należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2022-01-12 08:35 / 10615    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2021 r. ważna informacja
Na podstawie uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia Rady Ministrów w 2021 r. realizowany był Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zgodnie z harmonogramem zbliża się termin podsumowania realizacji programu oraz przekazania danych do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-12-27 07:52 / 10604    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE z realizacji w roku 2021 Priorytetu 3 ważna informacja
Szanowni Państwo! w związku z §14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675), przypominamy o konieczności przedłożenia sprawozdania z realizacji zadania do dnia 15 stycznia 2022 r. na załączonych formularzach dostępnych na stronie MEiN.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2021-12-17 07:49 / 10585    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2021 r. ważna informacja
Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2021 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2022 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-12-15 07:21 / 10581    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, III edycja
Informacje dotyczące poprawnego rozliczenia dotacji w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, III edycja.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-11-23 10:07 / 10531    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ważna informacja
Lista organów prowadzących wraz z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2021, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 2 2021-10-07 14:43 / 10384    A. Nejman


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl