strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.2022-06-24
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2021 ważna informacja
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego

W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania i rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu 7 grudnia 2020 r. mija termin zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników...
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-12-08 13:28 / 9887    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2020 ważna informacja
Przypomnienie o konieczności przedłożenia, do dnia 15 stycznia 2021 r., sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" za rok 2020.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2020-12-04 10:58 / 9875    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Szkoły, którym przyznano dotację w ramach programu „Aktywna tablica” ważna informacja
Kuratorium Oświaty przedstawia listę szkół, których wnioski zostały wytypowane do wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-11-09 13:53 / 9834    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Składanie wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że z uwagi na krótkie terminy przewidziane w harmonogramie obecnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, składanie wniosku będzie możliwe równolegle drogą elektroniczną i tradycyjną.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-10-27 09:18 / 9801    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program "Aktywna tablica" - edycja 2020 ważna informacja
Rusza kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna tablica” zaplanowana na lata 2020-2024.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2020-10-26 09:44 / 9798    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”
Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły

przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu moduł 3 wieloletniego Rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-10-21 19:44 / 9790    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Wyjaśnienia dotyczące realizacji w 2020 roku działań związanych z promocją czytelnictwa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
Zgodnie z pismem z dnia 11 września 2020 r., (sygn. DPPI-WPPiP.4087.22.2020.BS) otrzymanym z Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazuje poniżej otrzymane wyjaśnienia dotyczące realizacji w 2020 roku działań związanych z promocją czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół, które przystąpiły do programu w bieżącym roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-09-17 11:02 / 9696    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Żywioły – Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne…
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego,
uprzejmie przypominam, że realizowany jest Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-09-08 14:11 / 9668    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2021 – dane zweryfikowane
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa kujawsko-pomorskiego,
Zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 proszę o zebranie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem z terenu Państwa gminy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-09-04 09:09 / 9650    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2021 – dane szacunkowe
Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
województwa kujawsko-pomorskiego,
uprzejmie informujemy, że procedury dotyczące przyjęcia Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 są na ukończeniu. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zebranie danych o występujących potrzebach w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-07-13 14:48 / 9595    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl