strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyOrganizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.2022-06-24
jst - gminyKomunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2021-09-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieII edycja rządowego programu "Laboratoria przyszłości"2022-04-25

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019 r. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-09 11:15 / 9556    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-05-28 15:42 / 9547    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie w sprawie wsparcia finansowego, w ramach realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w roku 2020 ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły/ biblioteki pedagogiczne z wykazem szkół/ bibliotek pedagogicznych, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2020, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-04-29 12:58 / 9487    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane jest wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2020-04-14 13:29 / 9496    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ważna informacja
Szanowni Państwo
Przedstawiciele Organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe
w województwie kujawsko-pomorskim


uprzejmie informuję, że zgodnie z Harmonogramem realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, należy przygotować w oparciu o załączone wzory, dwa sprawozdania, (sprawozdanie szkoły, sprawozdanie organu prowadzącego).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2020-02-20 08:31 / 9258    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2019 ważna informacja
Szanowni Państwo Organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 8 2020-01-08 08:10 / 9160    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie dla organów prowadzących do składania wniosków, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2020 ważna informacja
Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 6 grudnia 2019 r. Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: do dnia 12 grudnia 2019 r. W związku z powyższym, wszystkie wnioski złożone w terminie do 20 listopada 2019 r. powinny zostać złożone ponownie. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone po 29 listopada 2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2019-12-03 08:18 / 9174    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie rządowego Programu „Wyprawka szkolna” 2019/2020 ważna informacja
W związku ze zbliżającym się terminem podsumowania i rozliczenia Rządowego programu pomocy uczniom w 2019/2020 r. „Wyprawka szkolna” uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu 6 grudnia 2019 r. mija termin zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także kosztu zakupu materiałów edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-11-29 14:46 / 9168    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2019 r. ważna informacja
Przypominamy organom prowadzącym szkoły, które otrzymały w 2019 r. dotacje w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” o obowiązku przekazania do dnia 15 stycznia 2020 r. rozliczenia finansowego realizowanych projektów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-11-22 12:13 / 9156    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji w ramach Rządowego programu moduł 3 wieloletniego Rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”
Przekazujemy Państwu informacje, które pozwolą dokonać poprawnego rozliczenia dotacji w ramach Rządowego programu moduł 3 wieloletniego Rządowego programu na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-11-18 12:55 / 9136    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl