strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyArkusz monitorowania w zakresie realizacji kształcenia dualnego2018-03-08
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie do udziału w projekcie MEN 2018-03-01

dla dyrektorów i samorządów Ważne informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"
Na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-18 12:23 / 5531    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ważna informacja
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-04-30 13:34 / 5423    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Informacja w zakresie dożywiania
Z uwagi na realizowaną przez szkoły funkcję opiekuńczą, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej organizowania dożywiania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkołę.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-02-05 10:30 / 5166    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie programu rządowego "Wyprawka Szkolna 2014" ważna informacja
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 17 listopada 2014 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-19 14:01 / 5074    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ważne - Stypendia socjalne - zapotrzebowanie na miesiąc grudzień 2014 r. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-20 13:33 / 4990    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - PO KOREKCIE KOSZTORYSÓW
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-24 15:36 / 4913    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-10-15 15:15 / 4863    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ważna informacja
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2014-09-19 15:47 / 4774    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wyniki IV naboru wniosków w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"
Wojewoda Kujawsko- Pomorski, pani Ewa Mes zatwierdziła podział środków IV naboru wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” realizowanego w 2014 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-19 15:43 / 4762    A. Wnorowski

informacje ogólne Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ważna informacja
Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Organizacji Pozarządowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-17 13:57 / 4765    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl